PHỎNG VẤN ĐỨC HỒNG Y GIORGIO MARENGO,

GIÁM MỤC PHỦ DOÃN TÔNG TÒA ULAANBAATAR – MÔNG CỔ

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (18.03.2024) – Đức
Hồng y Giorgio Marengo, Giám mục Phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar – Mông Cổ, đã có
chuyến viếng thăm và tri ân Giáo hội Công giáo Việt Nam. Sau đây là cuộc phỏng vấn Đức
Hồng y do Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện.

Bài viết cùng chủ đề: