NGHI THỨC TUYÊN XỨNG ĐỨC TIN

CỦA ĐỨC TÂN GIÁM MỤC GIUSE ĐỖ QUANG KHANG

Ban truyền thông Giáo phận Bắc Ninh

WGPBN (14.12.2021)
“Dù ở bậc sống nào, mỗi người chúng ta đều có chung một bổn phận – là làm
vinh danh Thiên Chúa”.
 Đó là lời chia sẻ của Đức tân Giám mục Giuse Đỗ
Quang Khang trước khi ngài tuyên xưng đức tin và tuyên hứa trung thành với Giáo
hội Công giáo và Đức Thánh Cha trong giờ kinh chiều ngày 13 tháng 12 năm 2021 tại
nhà thờ chính toà Bắc Ninh.


Hiện diện trong giờ
kinh chiều trọng thể và nghi thức tuyên xưng đức tin có Đức cha chính giáo phận,
quý cha, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý chú Nhà Thánh Tự cùng cộng
đoàn dân Chúa.


Sau khi lắng nghe Lời
Chúa, Đức tân Giám mục chia sẻ tâm tình với cộng đoàn. Ngài nói: 
Dù ở bậc
sống nào, mỗi người chúng ta đều có chung một bổn phận – là làm vinh danh Thiên
Chúa. Ngài cũng chỉ ra hai cách căn bản để làm vinh danh Thiên Chúa. Đó là
trung thành trong Đức Tin và Trung Tín trong sứ vụ
. Liền sau đó là phần
tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo hội.Kế đến, Đức tân
Giám mục Giuse trình Tông Sắc cho Đức Cha chính giáo phận, cha Tổng Đại Diện và
cha Chưởng Ấn. Ngài ký vào các văn bản trước sự hiện diện của Đức cha giáo phận
cùng các Đấng bậc. Đức cha chính giáo phận cũng ký xác nhận trên các văn bản ấy.

Giờ kinh chiều được
tiếp tục với bài Thánh ca Tin Mừng Magnificat, lời cầu, kinh Lạy cha và lời
nguyện. Trước khi kết thúc, Đức cha Cosma đại diện cho toàn thể Giáo phận
tặng quà cho Đức tân Giám mục Giuse.


Giờ kinh chiều và
nghi thức tuyên xưng kết thúc vào lúc 17 giờ 45.

Nguồn: giaophanbacninh.org