HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Văn phòng thư ký
72/12 Trần Quốc Toản,
phường 8, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

 

THÔNG BÁO
Tiến trình tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục tại các Giáo phận
 

Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI sẽ họp Đại hội
vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề
Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp
thông – tham gia – sứ vụ
. Để
toàn thể Dân Chúa tham gia tích cực vào sinh hoạt của Hội Thánh, Đức Thánh Cha
Phanxicô đề nghị tiến hành Thượng Hội Đồng Giám Mục theo ba giai đoạn: Giáo phận,
Châu lục, Hoàn vũ. Giai đoạn Giáo phận kéo dài từ tháng 10/2021 – tháng 8/2022.

Đáp ứng lời kêu gọi của Vị Cha chung, trong cuộc họp trực
tuyến ngày 03 tháng 11 năm 2021, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam quyết định:

1. Thánh
Lễ khai mạc: Tất cả các Giáo phận sẽ cử hành Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng
Giám Mục cấp Giáo phận, do Giám mục Giáo phận chủ sự, vào Chúa nhật I Mùa Vọng,
ngày 28 tháng 11 năm 2021.

2. Chủ
đề mục vụ năm 2022:
Hướng tới một Hội
Thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ
.

3. Logo
của Năm 2022: Logo chính thức của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục
(
sẽ gửi đến các Tòa giám mục).

4. Tùy
theo tình hình cụ thể của các địa phương, mỗi Giáo phận sẽ tiến hành việc gặp gỡ,
lắng nghe, phân định theo hướng dẫn của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Đồng
Giám Mục.

5. Các
Giáo phận sẽ gửi bản đúc kết của Giáo phận về Văn phòng thư ký Hội Đồng Giám Mục
Việt Nam vào cuối tháng 8 năm 2022.

Xin anh chị em cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục mang
lại những hoa trái phong phú như lòng Chúa ước mong.

Ngày 10 tháng 11 năm
2021

Tổng thư ký HĐGMVN

(đã ký)

Giám mục Phêrô Nguyễn
Văn Khảm


WHĐ (10.11.2021)

Bài viết cùng chủ đề: