TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA
227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp,Tp.Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Email: [email protected] – [email protected] –
Đt: (254) 3737 873

Số: 120-23/TGM

THƯ ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2024

Kính gửi: Quý Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh và Anh Chị Em
tín hữu Giáo phận Bà Rịa

Anh Chị Em thân mến,

Chúng tôi, Giám mục,
Linh mục đoàn và các Phó tế giáo phận, vừa kết thúc tuần Tĩnh tâm Mục vụ năm
2023 tại Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, xin gửi đến Anh Chị Em lời chúc bình an và
ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; đồng thời, xin chân thành tri ân Anh
Chị Em vì đã hiệp thông với chúng tôi qua lời cầu nguyện và sự trợ giúp ân cần,
quảng đại.

Bước vào Năm Phụng vụ
2024 và theo định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo phận chúng ta,
trong khi tiếp tục củng cố sự hiệp thông, sẽ đặt trọng tâm mục vụ vào việc “
Thúc
đẩy sự tham gia đời sống Giáo Hội” 
qua các phương diện và sinh hoạt
như sau:

I. Học hỏi

Hội đồng Giám mục Việt
Nam, qua Thư Mục vụ năm 2023, đề nghị các thành phần Dân Chúa củng cố kiến thức
giáo lý về sự tham gia trong Giáo Hội, để có thể nhiệt thành sống sứ vụ theo
đúng ơn gọi của mình. Với mục tiêu ấy và trong sự hướng dẫn của các mục tử tại
Giáo xứ, Anh Chị Em hãy quan tâm:

1. Chu toàn chương
trình mỗi tuần một câu giáo lý của Giáo phận.

2. Học hỏi chủ đề mục
vụ qua các buổi sinh hoạt, tĩnh tâm định kỳ dành cho các giới, các đoàn thể.
Cách riêng, các bậc cha mẹ hãy ý thức tạo điều kiện và thúc đẩy con cái tham dự
đầy đủ các lớp giáo lý tại Giáo xứ.

II. Thực hành

Cũng trong Thư Mục vụ
năm 2023, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhận định: trong bối cảnh sống đạo hôm
nay, việc 
“thúc đẩy sự tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo Hội Việt
Nam là một nhu cầu cấp thiết’
. Bởi dù là Kitô hữu, nhưng nhiều người vẫn chỉ “sống
đức tin thụ động và dửng dưng với những hoạt động của cộng đoàn địa phương”
;
họ nghĩ đời sống đức tin 
“chỉ bao hàm trong việc tuân giữ ngày Chúa nhật”, trong
khi chính giáo dân phải
 “là những người đồng trách nhiệm với tất cả các
linh mục và tu sĩ nam nữ, đối với sứ mệnh của Giáo Hội”. 
Do đó, xin
Anh Chị Em:

1. Tiếp tục canh tân đời
sống phụng tự của mình qua việc học hiểu, siêng năng và sốt sắng tham dự các cử
hành phụng vụ của Hội Thánh, đặc biệt là Phụng vụ Thánh Thể.

2. Với ý thức, lòng mến
và sự năng động mới, tham gia thực hiện các chương trình mục vụ của Giáo phận
và Giáo xứ, sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm và xả thân phục vụ, cũng như đóng
góp sáng kiến giúp thăng tiến các sinh hoạt cộng đoàn.

3. Cộng tác với cha xứ
và Ban hành giáo để cùng lắng nghe, phân định và thực hiện những kỳ vọng chính
đáng của giáo dân trong việc xây dựng đời sống Giáo hội.

Anh Chị Em thân mến,

“Thúc đẩy sự tham
gia đời sống Giáo Hội” 

sự nối tiếp cần thiết của việc 
“Củng cố sự hiệp thông”. Bởi như Đức
Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định
: “Nếu không có sự tham gia thực sự của Dân
Chúa, nói về hiệp thông có cơ nguy chỉ còn là một ước vọng đạo đức”
. Vì vậy,
trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, Anh Chị Em hãy nhiệt tâm cộng tác chặt chẽ với
các mục tử và với nhau để xây dựng Giáo Hội, đúng với bản chất ơn gọi của Anh
Chị Em. Nhờ lời Mẹ Maria và Thánh cả Giuse chuyển cầu, xin Ba Ngôi Thiên Chúa
chúc lành cho mọi nỗ lực mục vụ của chúng ta.

Thân mến chào Anh Chị
Em,

Tòa Giám mục Bà Rịa, ngày 16 tháng 11 năm 2023

(đã ấn ký)

+ EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN

Giám mục Giáo phận Bà Rịa
Linh mục đoàn Giáo phận và các Phó tế



Nguồn: giaophanbaria.org

Bài viết cùng chủ đề: