ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC
PAUL RICHARD GALLAGHER, BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO TOÀ THÁNH ĐÃ TỚI VIỆT NAM

Ban Truyền thông
Tổng Giáo phận Hà Nội

WTGPHN (09.04.2024) Vào lúc 13h15, ngày
09/4/2024, Đức Tổng Giám mục (TGM) Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao
Tòa Thánh, đã đặt chân tới Việt Nam. Cùng tháp tùng ngài có Đức ông John David
Putzer, Thư ký Bộ Ngoại giao.


Đón tiếp Đức Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh tại sân bay Nội
Bài, có Đức TGM Marek Zalewski – Đại diện thường trú của Toà thánh Vatican tại
Việt Nam và Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN): Đức TGM Giu-se
Nguyễn Năng, chủ tịch HĐGMVN, Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên, phó chủ tịch HĐGMVN,
Đức cha Giu-se Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký và Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, phó
Tổng Thư ký HĐGMVN. Hiện diện với quý Đức cha, có quý cha, quý sơ dòng thánh
Phao-lô thành Chartres và một số vị đại diện lãnh đạo Nhà nước Việt Nam.


Sau những giây phút chào thăm, phái đoàn được tháp tùng đến Tòa
nhà Pan Pacific, là nơi đặt Văn phòng Đại diện thường trú Tòa Thánh Vatican tại
Việt Nam.


Được biết, chuyến thăm của Đức TGM Paul R. Gallagher sẽ diễn
ra từ ngày 09/4 đến 14/4/2024. Theo chương trình, vào lúc 17h00 cùng ngày, Đức
TGM Gallagher sẽ tới gặp gỡ và trao đổi với ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại
giao Việt Nam để mở đầu cho chuyến thăm này.

Trong chuyến thăm này, Đức Tổng Giám mục Gallagher sẽ cử
hành Thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội lúc 18h30 ngày 10 tháng 4, tại Huế
lúc 8h00 ngày 12 tháng 4, và thành phố Hồ Chí Minh lúc 17h30 ngày 13 tháng 4.
Sáng ngày 14 tháng 4, Đức Tổng Giám mục Gallagher sẽ gặp chung toàn thể Hội đồng
Giám mục Việt Nam trước khi kết thúc chuyến thăm.


Ước mong chuyến thăm của Đức TGM Gallagher sẽ đem lại những
kết quả tốt đẹp trong mối bang giao giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam.

Bài viết cùng chủ đề: