ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE VŨ VĂN THIÊN KÝ QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH VĂN KIỆN HẬU CÔNG NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Ban
Truyền Thông TGP. Hà Nội

WGPHN (15.08.2023) – Thứ Ba,
ngày 15/8/2023, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã ký quyết định ban
hành Văn kiện hậu Công nghị Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội. Cùng với ngài, có Cha
Alphongso Phạm Hùng, chưởng ấn và Cha Gioan Nguyễn Văn Toàn, thư ký. Văn kiện
được ký vào đúng ngày lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời mang một ý nghĩa lớn lao và
tầm quan trọng đối với TGP Hà Nội.

Đứng trước những biến động của xã hội cùng sự thay đổi của đời sống con
người, các Kitô hữu nói chung đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thách đố
về đức tin. Cách riêng, tại TGP Hà Nội, Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên nhận thấy cần
phải thực hiện một cuộc canh tân đời sống đức tin trong toàn TGP.

Ngày 24/11/2021, Đức TGM Giuse đã long trọng cử hành Thánh lễ đại triều công bố triệu tập Công nghịTGP tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội với chủ đề “Canh tân đời sống đức
tin”. Đây là dấu mốc quan trọng, bởi lẽ, kể từ đây mọi thành phần dân Chúa
trong TGP cùng nhau bước vào một cuộc khảo sát, đóng góp ý kiến và xây dựng
ngang qua các cuộc hội thảo.

Trong Năm Công nghị, đã có 22 cuộc hội thảo khác nhau do 18 Ủy ban tổ chức,
nhằm thảo luận và lấy ý kiến đóng góp giúp canh tân các hoạt động mục vụ và đời
sống đức tin trong TGP.

Ngày 20/11/2022, lễ Chúa Kitô Vua trở thành dấu mốc lịch sử trọng đại
khi gia đình TGP Hà Nội 
chính thức bước vào Công nghị với Thánh lễ khai mạc diễn ra tại nhà thờ
Chính Tòa Hà Nội. Với 183 tham dự viên bao gồm 87 linh mục, 10 nữ tu, 3 chủng
sinh và 83 giáo dân đã nghiêm túc, tích cực làm việc trong 4 ngày (từ
20/11/2022 đến 23/11/2022) qua 9 phiên họp và đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.
Ngày 24/11/2022, 
Thánh lễ Bế mạc Công nghị TGP Hà Nội đã được cử hành tại Tiểu vương cung
thánh đường Sở Kiện, nhân kỉ niệm 110 năm Công đồng Kẻ Sở (1912-2022).

Ngày 09/4/2023, Ban Thư Ký Công nghị đã đệ trình Đức TGM Giuse bản báo
cáo dày 16 trang tổng kết Công nghị, kèm theo đó là Văn kiện Công nghị Tổng
Giáo phận Hà Nội.

Sau khi đón nhận Văn kiện Công nghị như tiếng nói tham vấn chính thức của
mọi thành phần Dân Chúa của TGP Hà Nội, Đức TGM Giuse đã soạn và ban hành Văn
kiện hậu Công nghị với tên gọi CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN THEO TINH THẦN CÔNG
NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI vào chính ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời, ngày
15/8/2023.

Dưới đây là toàn văn Quyết định này.

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH VĂN KIỆN HẬU CÔNG NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI 2022

Kính gửi: Quý linh mục, tu sỹ, chủng sinh và toàn thể anh chị em tín hữu
Tổng Giáo phận Hà Nội.

“Canh tân đời sống đức tin” là chủ đề của Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội.
Chủ đề này được suy tư, đào sâu và thảo luận trong suốt một năm (24/11/2021 –
24/11/2022), với 22 buổi thảo luận tiền Công nghị và 4 ngày cử hành Công nghị.
4 ngày cử hành Công nghị, với 9 phiên làm việc, 183 đại biểu đại diện cho các
thành phần Dân Chúa đã lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần để đưa ra một
tài liệu chung kết, là tiếng nói tham vấn chính thức của toàn thể tín hữu Tổng
Giáo phận cho Giám mục Giáo phận. Nội dung là những định hướng và quy định mục
vụ cho Tổng Giáo phận Hà Nội trong nhiều lãnh vực khác nhau, nhằm giúp các tín
hữu sống đức tin một cách hữu hiệu hơn trong bối cảnh xã hội hôm nay.

Sau khi nhận được “Thư trình” và “Văn kiện Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội
năm 2022” do Ban Thư ký của Công Nghị đệ trình ngày 09/4/2023;

Sau khi đọc, suy nghĩ, bàn hỏi và cầu nguyện, tôi đã điều chỉnh và bổ
sung một số chi tiết cho nội dung của văn kiện này;

Nay, tôi, Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên, với quyền hạn và trách nhiệm
Tòa Thánh đã ủy thác trong tư cách là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, quyết
định ban hành Văn kiện hậu Công nghị với tên gọi 
CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC
TIN THEO TINH THẦN CÔNG NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI.

Đây là những quy định thực hành, được áp dụng như luật riêng của Tổng
Giáo phận với mong muốn có sự đồng nhất về cơ cấu tổ chức và hoạt động mục vụ
trong Tổng Giáo phận.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2023.

Làm tại Hà Nội, nhằm ngày kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.

Ngày 15 tháng 8 năm 2023

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

+ Giuse Vũ Văn Thiên

 

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org (15.08.2023)

Bài viết cùng chủ đề: