ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ QUANG KHANG:
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN BẮC NINH

WHĐ (17.06.2023) – Lúc 17 giờ hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2023, Đức Tổng giám mục Marek
Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường
trú tại Việt Nam thông báo:

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha
Cosma Hoàng Văn Đạt từ nhiệm. Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, hiện là Giám mục
phó giáo phận, kế vị Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

* * *


Tiểu sử Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

– Sinh ngày 07 tháng
11 năm 1965 tại Thủ Đức,
thuộc Sài Gòn, giáo xứ Từ Đức, Thủ Đức, Tổng giáo phận
Sài Gòn

– 10/1993-6/1999: Học
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

– 30/06/1999: Thụ
phong linh mục do Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

– 8/1999-3/2001: Linh
mục Phụ tá giáo xứ Chợ Đũi, Hạt Sài Gòn

– 3/2001-6/2006: Học tại
Học viện Công giáo Toulouse, Pháp,

Tốt nghiệp Thạc sĩ Thần học Kinh Thánh

– 6/2006-8/2010: Học tại
Học viện Kinh thánh Giáo hoàng, Rôma,
Tốt nghiệp Cử nhân Kinh Thánh

– 8/2010-10/2021: Linh
mục nội trú Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

– 10/2011-10/2021:
Giám học Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

– 8/2020-10/2021: Phó
Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

– Ngày 30/10/2021: Đức
Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Bắc Ninh

– Được truyền chức giám mục ngày 14
tháng 12 năm 2021 tại nhà thờ Chính tòa giáo phận Bắc Ninh; khẩu hiệu giám mục:
“Gặp gỡ, lắng nghe và phân định.”

* * *


Tiểu sử Đức cha Cosma Hoàng Văn Ðạt, S.J

– Sinh ngày 17 tháng 06 năm 1948 tại họ Xuân Lai, thuộc giáo xứ Nội Bài,
Sóc Sơn, Hà Nội, giáo phận Bắc Ninh

– Vào Dòng Tên năm
1967

– Học triết học và thần
học tại Giáo Hoàng Học Viện Pio X Ðà Lạt

– 05/06/1976: Thụ phong linh mục

– 2002: Du học tại
Pháp chuyên về linh đạo

– Ngày 04/08/2008, Đức thánh cha Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Giám
mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh

Được truyền chức Giám mục
vào lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 7
tháng 10 năm 2008 tại nhà thờ Chánh tòa giáo phận Bắc Ninh; khẩu hiệu giám mục: “Tình Thương và Sự Sống(Gióp 10,12).

Bài viết cùng chủ đề: