Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 37, Lisbon 2023
Đức Maria vội vã lên đường (Lc 1,39)

GẶP GỠ TRỖI DẬY-RISE UP

Văn phòng Ủy
ban Giới trẻ
Thiếu
nhi


Trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (21.07.2023)Các Hội đồng Giám
mục, các phong trào và hiệp hội đã được Bộ mời chọn các nhóm linh hoạt viên và
các Giám mục làm những người liên lạc cho các cuộc gặp gỡ của ‘Trỗi dậy – Rise Up’,
nên tuân theo các hướng dẫn được cung cấp và gửi dữ liệu được yêu cầu đến Văn
phòng Giới trẻ của Bộ càng sớm càng tốt đến cả hai địa chỉ sau:
[email protected]; [email protected]). Bằng cách này, các nhóm linh
hoạt viên và các Giám mục mới có thể được chỉ định chính thức cho các cuộc gặp
‘Trỗi dậy- Rise Up’ vì thông tin này phải xuất hiện trong hệ thống đăng ký
Đại hội Giới trẻ. Ban tổ chức Lisbon đã chỉ
định địa điểm tổ chức các cuộc gặp ‘Trỗi dậy- Rise Up’ cho các nhóm linh hoạt
viên và các Giám mục Việt Nam
:

Rise Up Meeting (Catechesis): Igreja de São João Evangelista
Colina do encontro: B
Parque da Graça: B11

– Ban tổ chức địa phương của Lisbon sẽ tổ chức dịch vụ vận chuyển cho các
Giám mục đến các địa điểm tổ chức các cuộc gặp Rise Up. Vì những chiếc xe ô tô
bình thường sẽ được sử dụng cho dịch vụ này, nên mỗi vị Giám mục có thể yêu cầu
chở theo tối đa hai vị Giám mục khác.

– Tất cả các Giám mục đã đăng ký dự Đại hội Giới trẻ sẽ nhận được một email tự động có liên kết để kích hoạt
tài khoản của họ trên nền tảng đăng ký. Xin các Giám mục chưa kích hoạt nhấp
vào liên kết (hoặc sao chép và dán vào trình duyệt của mình) để tiến hành kích
hoạt tài khoản của mình và tạo mật khẩu truy cập.

– Các Giám mục chưa nhận được email tự động với liên kết truy cập vào nền
tảng, xin mời kiểm tra thư mục thư spam của mình để lấy email và tiến hành như
đã giải thích ở trên.

– Ban tổ chức Lisbon sẽ cung cấp cho tất cả các Giám mục một ‘gói’ đặc biệt
bao gồm một số ưu đãi về phương tiện đi lại và bữa ăn. Các Giám mục được mời
đóng góp tự nguyện thông qua nền tảng đăng ký để giúp trang trải chi phí tổ chức.

– Mọi thắc mắc khác về việc tổ chức tại Lisbon có thể được gửi trực tiếp
đến ‘Ban Giám mục’ của Ban Tổ chức Địa phương
” (Email: [email protected]; Điện thoại:
+351967287994).

Nguồn:
Văn phòng Giới trẻ Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

Bài viết cùng chủ đề: