ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI:
NGÀY LÀM VIỆC THỨ 2 VỚI CHỦ ĐỀ:
GIÁO LÝ VIÊN HIỆP HÀNH TRONG VIỆC TUYÊN XƯNG ĐỨC
TIN, TRONG PHỤNG VỤ VÀ TRONG KINH NGUYỆN

BTT. Gp. Thái Bình

WGPTB (23.08.2023) – Như tin
đã đưa, chiều hôm qua (21/8/2023), tại Toà Giám mục Thái Bình, Ủy ban Giáo lý Đức
tin, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc Đại hội Giáo lý lần thứ
VI với chủ đề: GIÁO LÝ VIÊN- CON NGƯỜI HIỆP HÀNH. Hôm nay ngày 22/8/2023, Đại hội
tiếp tục lắng nghe các thuyết trình viên trình bày các đề tài, và cùng nhau thảo
luận nhóm để có thể đưa ra những ý kiến đóng góp, giúp thăng tiến việc đào tạo
Giáo lý chung cho toàn quốc.

Buổi sáng, cha
Giuse Phạm Quốc Điêm mang đến cho Đại hội đề tài: GIÁO LÝ VIÊN HIỆP HÀNH TRONG
VIỆC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN. Theo cha Giuse, việc dạy giáo lý không chỉ là dạy kiến
thức về Thiên Chúa, mà còn là trường dạy Đức Tin cho con người. Để làm được điều
đó, chính các Giáo lý viên phải có những cuộc trở về trong cầu nguyện, nhờ hiểu
biết để xác tín mạnh mẽ, tuyên xưng đức tin của mình và có trách nhiệm loan
truyền đức tin ấy tới cho mọi người. Cha Giuse đã nhấn mạnh với các tham dự
viên về các khía cạnh của tính hiệp hành trong việc tuyên xưng đức tin thể hiện
qua Kinh Tin Kính, xác tín niềm tin ấy theo quan điểm của Kinh Thánh nhờ sự mạc
khải của chính Đức Giêsu Kitô, và Đức tin chính là lời đáp trả mạc khải cách hữu
hiệu nhất mà các Giáo lý viên cần lưu tâm.

Kế đó, với đề
tài: GIÁO LÝ VIÊN HIỆP HÀNH TRONG CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ, cha Anrê Lương Vĩnh Phú
với lối trình bày rõ ràng, dễ hiểu, giúp cho các tham dự viên nhận thấy rằng cần
đào tạo đội ngũ giáo lý viên để họ: HIỂU tầm quan trọng của phụng vụ trong đời
sống Giáo hội; SỐNG đời sống bí tích trong cuộc sống hằng ngày; và nhất là có
khả năng để CHIA SẺ kiến thức và kinh nghiệm về phụng vụ.

Cao điểm của
ngày làm việc thứ 2 là Thánh lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương được cử hành
lúc 10g45’ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hoá chủ
tế. Với lòng nhiệt tâm và thao thức với công cuộc huấn giáo của Giáo hội tại Việt
Nam, Đức Cha Giuse đã nhận lời đến với Đại hội và có những chia sẻ thật sâu sắc
qua bài giảng lễ. Ngài nói: Trong bối cảnh Giáo hội đang diễn ra Thượng Hội Đồng
Giám Mục lần thứ XVI với chủ đề “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp thông
– Tham gia – Sứ vụ”, tất cả mọi người đều hướng tới đích điểm là Nước Thiên
Chúa, thì sứ vụ của Giáo lý viên phải là người sẵn sàng hy sinh giúp cho mọi
người đạt tới đích điểm ấy qua công việc cao cả mình đang thực hiện. Đức Cha
còn hướng cộng đoàn phụng vụ tới mẫu gương của Đức Maria trong việc hiệp hành với
Chúa và với Giáo hội, bởi Mẹ Maria chính là người đã cưu mang Lời và giới thiệu
Lời đến cho người khác.

Buổi chiều, Đại
hội tiếp tục lắng nghe bài thuyết trình của cha Antôn Vũ Văn Triết. Khởi đi từ
câu Lời Chúa: “Các Tông đồ ra đi, có Chúa cùng hoạt động với các
ông” (Mc 16,20) – được chọn làm ý lực của Đại Hội, cha An-tôn đã dẫn dắt mọi
người tới đề tài: GIÁO LÝ VIÊN HIỆP HÀNH TRONG ĐỜI SỐNG KINH NGUYỆN. Theo ngài,
phải có Chúa cùng hoạt động với các giáo lý viên, nhất là khi họ cầu nguyện-thể
hiện tính hiệp hành trong sự hiệp thông với Thiên Chúa cũng như sự hiệp thông,
tham gia với Hội thánh, với cộng đoàn; nhờ đó mà người giáo lý viên có nội lực
và sức mạnh Chúa ban, để tích cực thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn người.

Sau mỗi đề tài,
các tham dự viên lại chia thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau thảo luận về những
câu hỏi mà các thuyết trình viên đưa ra. Trước khi kết thúc giờ làm việc của buổi
chiều, đại diện Ban Thư ký của Đại hội đã lên đúc kết nội dung phần thảo luận của
12 nhóm.

Sau giờ cơm tối, Ban Giáo lý của 3 Giáo tỉnh đã họp và bầu Ban thường vụ
Giáo lý Giáo tỉnh cũng như Ban thường vụ Giáo lý toàn quốc nhiệm kỳ mới. Ngày
làm việc thứ hai của Đại hội kết thúc với giờ Kinh Tối vào lúc 21g00.

Chúng ta tiếp tục thêm lời cầu nguyện xin Ơn Chúa Thánh Thần soi sáng,
qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Trinh Nữ Vương, ban nhiều ân phúc xuống trên Đại
hội, để các tham dự viên có thể cùng nhau “tìm ra một phương hướng chung cho tiến
trình đào tạo giáo lý viên trên các bình diện kiến thức, đức tin và kỹ năng sư
phạm” – là mục đích của Đại hội lần thứ VI này.

Đọc thêm:

1. Thông báo Đại hội Giáo lý toàn quốc lần VI

2. Khai mạc Đại hội Giáo Lý toàn quốc lần VI

Nguồn: giaophanthaibinh.org (23.08.2023)

Bài viết cùng chủ đề: