CÁO PHÓ ĐỨC CHA PHAOLÔ TỊNH NGUYỄN BÌNH TĨNH

Nguồn:

giaophandanang.org (22.11.2023)

 

(Cập nhật lúc 15g40 ngày 22.11.2023)

Bài viết cùng chủ đề: