BỔ NHIỆM GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN HƯNG HÓA

Lúc 18 giờ hôm nay,
ngày 18 tháng 12 năm 2021, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh
tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông 
báo:

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Đaminh
Hoàng Minh Tiến,


thuộc linh mục đoàn giáo
phận Hưng Hóa,

làm Giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa.

Linh mục Đaminh Hoàng
Minh Tiến
đang đảm trách chức vụ Đại diện Giám quản Tông
tòa giáo phận Hưng Hóa kiêm Chính xứ giáo xứ Chính Tòa giáo phận Hưng Hóa
.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

––––––––––

Tiểu sử linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến

– Sinh ngày 07/01/1969
tại Bảo Lộc – Lâm Đồng, thuộc giáo xứ Thiện Lộc, giáo phận Đà Lạt.

– 1975 – 1986: Học
chương trình phổ thông

– 1987 – 1989: Học
viên Trường Dạy nghề Thủ Đức

– 1990 – 1992: Làm việc
tại Cà Mau
,
tìm hiểu ơn gọi tu trì

– 1992: Gia nhập Chủng
sinh Giáo phận Hưng Hóa

– 1992 – 1998: Tu học
chương trình Đại Chủng viện của giáo phận Hưng Hóa tại Tp
.
Hồ Chí Minh

– 1998 – 2002: Giúp việc
văn phòng Tòa Giám mục Hưng Hóa

– 2002 – 2003: Giúp mục
vụ tại Giáo xứ Thiện Lộc – gp. Đà Lạt

– 2003 – 2005: Giúp việc
Đức Giám mục tại Tòa Giám mục Hưng Hóa

– 2005 – 2006: Học
khóa bổ túc tại ĐCV Sao Biển – Nha Trang

– 13/08/2005: Lãnh chức
phó tế

– 14/02/2006: Lãnh chức
linh mục

– 2006 – 2007: Phó xứ
Giáo xứ Nỗ Lực
, giáo
phận
Hưng Hóa

– 2008: Tu nghiệp tại
Học viện mục vụ Đông Á (East Asian Pastoral Institute), Manila, Philippines

– 2009 – 2012: Tu nghiệp
tại ĐCV thánh Carolo (St Charles Borromeo Seminary) – Philadelphia, Hoa
Kỳ; Học vị: Thạc sĩ Thần học

– 2012 – 2014: Đặc
trách Tiền Chủng viện giáo
phận Hưng Hóa

– 2014 – nay: Chủ tịch
Ủy ban Mục vụ Ơn gọi giáo phận Hưng Hóa
– Đặc trách Chủng Sinh

– 2014 – 2020: Quản lý
Giáo phận Hưng Hóa

– 13/05 – 28/08/2020:
Tổng Đại Diện Giáo phận Hưng Hóa

– 29/08/2020 – nay: Đại
diện Giám quản
Tông tòa giáo phận Hưng Hóa

– 04/07/2020 – nay:
Chính xứ Giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc

– Ngày 18/12/2021: Đức
Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính
tòa giáo phận Hưng Hóa.

WHĐ (18.12.2021)