Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2022. Chủ đề “Phân định”.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2022

Chủ Đề: PHÂN ĐỊNH

—+—

 

Ngày

CHỦ ĐỀ

NGƯỜI GIẢNG

1

2/12

 Giới thiệu: Tĩnh tâm & Phân định

 Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.

2

3/12

 Biết mình & Phân định

 Lm. Antôn Trần Khắc Bá, S.J.

3

4/12

 Lắng nghe & Phân định

 Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.

4

5/12

 Bình tâm & Phân định

 Sr. Thérèse Nguyễn Hà Mai Anh, OMSC

5

6/12

 Phân định Thần loại

 Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.

6

7/12

 Phân định & Trưởng thành Tâm cảm

 Sr. Maria Nguyễn Thị Quyên, FMA

7

8/12

 Phân định trong Sầu khổ

 Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.

8

9/12

 Phân định từ Lịch sử Cuộc đời

 Lm. Tôma Aquinô Nguyễn Khánh Duy, S.J.

9

10/12

 Phân định & Lớn lên trong Đức tin

 Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.

Tĩnh tâm Mùa Vọng 2022: Phân định

Bài 1 – Giới thiệu: Tĩnh tâm & Phân định

Bài 1 – Giới thiệu: Tĩnh tâm và Phân định

Bài 2 – Biết mình và Phân định

Bài 2 – Biết mình và Phân định

Bài 3 – Lắng nghe và Phân định

Bài 3 – Lắng nghe và Phân định

Nguồn: vaticannews.va

 

Bài viết cùng chủ đề: