Theo báo cáo của Viện Xã hội học Mục vụ thánh Gallus công bố hôm 10/11, tại Thuỵ Sĩ, trong mười năm tới, dự kiến số người Công giáo sẽ vẫn ổn định. Tuy nhiên, sự sụt giảm dự kiến về tỷ lệ người Công giáo, có thể làm suy yếu hơn sự hỗ trợ mà Giáo hội có được trong cộng đồng.

Ngọc Yến – Vatican News

Báo cáo lưu ý rằng, trong những năm gần đây, Giáo hội Công giáo đã trải qua tình trạng khó khăn, và tác động của nó vẫn khó xác định chính xác. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy số người rửa tội ngày càng giảm và số người rời bỏ Giáo hội ngày càng tăng. Cho đến nay, ảnh hưởng này đã được giảm bớt do người Công giáo ở các quốc gia khác di cư đến Thụy Sĩ.

Theo Viện Xã hội học Mục vụ thánh Gallus, sự suy giảm số người Công giáo có nguy cơ làm suy yếu ảnh hưởng của Giáo hội trong xã hội Thụy Sĩ. Điều này đặt ra nhiều vấn đề, bao gồm cả những câu hỏi liên quan đến lựa chọn chăm sóc mục vụ, làm sao để có thể giảm nguồn tài chính hoặc cần phải phát triển nhân sự mục vụ giáo dân. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra liên quan đến việc cần phải bảo trì hay không các tòa nhà Giáo hội.

Ở Thụy Sĩ, hầu hết các trường hợp rửa tội là cho trẻ nhỏ. Tỷ lệ này đã giảm trong những năm qua ở tất cả các giáo phận. Trong hai năm qua, do đại dịch tỷ lệ này càng giảm nhiều.

So với số người rời khỏi Giáo hội, số người gia nhập hoặc trở về với Giáo hội ở mức thấp trong những năm qua. Năm 2020, có 735 người gia nhập Giáo hội Công giáo, so với 885 người vào năm 2019. Tỷ lệ giữa số người gia nhập và số người rời bỏ Giáo hội là 1 trên 42. Năm 2020, có 31.410 người rời khỏi Giáo hội, gần bằng con số kỷ lục 31.772 người được ghi nhận vào năm 2019. Ở Thụy Sĩ, tỷ lệ rời bỏ Giáo hội là 1,1%.

Theo dự báo từ Viện Xã hội học Mục vụ thánh Gallus, tỷ lệ người Công giáo trên 15 tuổi trong dân số Thụy Sĩ sẽ giảm từ 34,4% vào năm 2019 xuống 30,5% vào năm 2030.

Nguồn: vaticannews.va