Hôm thứ Ba 28/9, trong một hội nghị tại giáo xứ thánh Elia và Antelias ở Libăng, tài liệu “Các Kitô hữu Trung Đông: vì một sự canh tân của những chọn lựa thần học, xã hội và chính trị” đã được công bố nhằm giúp mọi người có cái nhìn thực tế và chính xác về cuộc sống của các cộng đoàn Kitô ở Trung Đông.

Ngọc Yến – Vatican News

Tài liệu là một nỗ lực có hệ thống nhằm nghiên cứu kỹ hơn về tình trạng hiện nay của các cộng đoàn Kitô trong bối cảnh Ả Rập-Trung Đông, là một sáng kiến chưa từng có trước đây, suy tư thần học và mục vụ về hiện tại và tương lai của các Kitô hữu ở Trung Đông, là kết quả làm việc lâu dài của một nhóm đại kết các chuyên gia thần học, xã hội học và địa chính trị.

Trong tài liệu có đoạn như sau: “Ở Trung Đông, để có được sự hỗ trợ đến từ các nhóm Kitô ở Mỹ và châu Âu, một số Giáo hội chấp nhận ý tưởng chống lại sự chung sống, phóng đại những đau khổ mà các Kitô hữu phải chịu và quảng bá lý thuyết về sự bách hại có hệ thống của người Hồi giáo. Các chủ thể Giáo hội khác đang đặt cược mọi thứ vào chiến lược ‘liên minh giữa các nhóm thiểu số’ hoặc vào việc bảo vệ các chế độ độc tài như những cách duy nhất để đảm bảo sự sống còn của các cộng đoàn Kitô bản địa ở Trung Đông. Đây là những lựa chọn và định hướng sai lầm, có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của sự hiện diện của Kitô hữu ở Trung Đông và phủ nhận cùng một sứ vụ mà Giáo hội ngày nay, tại một số nơi trên thế giới, được kêu gọi sống cuộc đời trần thế của mình”.

Tài liệu muốn thoát ra khỏi ý tưởng đến từ các phương tiện truyền thông phương Tây, về các cộng đoàn Kitô Trung Đông, luôn được trình bày như “các nhóm thiểu số”, bị bao vây và cần được bảo vệ từ bên ngoài.

Tài liệu chỉ ra các “giải pháp sai lầm” trong việc giải quyết các vấn đề của các cộng đoàn Kitô Trung Đông. Như xu hướng thúc đẩy các đại diện và các nhóm Giáo hội “tuân theo các hệ tư tưởng toàn trị, chế độ độc tài”, hoặc chạy đua để “có được các vị trí ảnh hưởng, lợi ích, và bảo vệ chuyên chế”, với lý do để có thể “bảo đảm tính liên tục và giá trị sự hiện diện của các cộng đoàn Kitô ở Trung Đông.”

Ngoài những nhận xét và phê bình, tài liệu cũng đưa ra những đề nghị mang tính xây dựng cần được thử nghiệm để đối diện với những cấp bách đang vây hãm các cộng đoàn Kitô, như: Tái khám phá kho tàng truyền thống Giáo hội Trung Đông; Trung Đông phải tự giải phóng mình khỏi những thực hành coi thường phụ nữ, những thực hành trái với tinh thần Tin Mừng; Các Kitô hữu phải từ chối tuân theo các chế độ chính trị độc tài, cho dù đó là hệ tư tưởng thế tục, thần quyền hay phong kiến; Họ cũng phải từ chối “liên minh thiểu số” và sự chọn lựa tìm sự bảo vệ. 

Nguồn: vaticannews.va