Theo dữ liệu mới do Học viện Trung ương Hỗ trợ Giáo sĩ đưa ra, vào năm 2020, tại Ý có 31.793 linh mục, trong đó 8,3% linh mục giáo phận không phải là người Ý. Trong khi đó số linh mục Ý truyền giáo ở nước ngoài tiếp tục giảm sút.

Hồng Thủy – Vatican News

Trong 30 năm, từ năm 1990 đến 2020, số linh mục Ý giảm từ 38.209 vị xuống còn 31.793 vị, tương đương 16,5%. Nhưng chỉ trong mười năm vừa qua, số linh mục Ý giảm 11%.

Linh mục nước ngoài

Số linh mục suy giảm phần nào được cân bằng nhờ số linh mục người nước ngoài phục vụ tại các giáo phận ở Ý. Theo thống kê, số linh mục nước ngoài làm việc tại Ý đã tăng hơn 10 lần trong vòng 30 năm, từ 204 vào năm 1990 lên 2.631 vào năm 2020.

Hai miền Lazio, bao gồm Roma, và Abruzzo, cũng như khu vực trung tâm phía bắc của Toscana, là những nơi có nhiều linh mục nước ngoài phục vụ nhất.

Tuổi trung bình tăng

Độ tuổi trung bình của các linh mục Ý tăng nhẹ, lên 61,8 tuổi, trong khi độ tuổi trung bình của các linh mục không phải là người Ý phục vụ tại Ý là 46,7 tuổi. Số linh mục dưới 30 tuổi giảm từ 1.708 trong năm 2000 còn 599 trong năm 2020.

Vào năm 2020, chỉ có 348 linh mục người Ý, 1,1% trong tổng số, đang truyền giáo ở nước ngoài, giảm gần 50% so với con số 630 vị vào năm 2000.

Tỷ lệ tử vong gia tăng

Năm 2020 cũng chứng kiến sự gia tăng tỷ lệ tử vong của các linh mục ở Ý: 958 linh mục qua đời vào năm ngoái, so với 742 vị vào năm 2019. Số ca tử vong gia tăng dường như do Covid-19. Trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 4/2020, đỉnh điểm của đại dịch tại Ý, có 248 linh mục qua đời, và trong làn sóng dịch thứ hai, từ tháng 11 đến 12/2020, có 240 vị qua đời.

Tại Ý có 25.595 giáo xứ nhưng chỉ có 15.133 cha xứ, như thế trung bình một cha xứ phải phụ trách 1,7 giáo xứ. Với tổng dân số khoảng 60 triệu người thì một cha xứ phục vụ 4.160 dân.

Tiềm năng ơn gọi trong Giáo hội

Cha Michele Gianola, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ý (CEI) và Giám đốc Văn phòng Quốc gia CEI về Chăm sóc Mục vụ các Ơn gọi, nhận xét: “Những con số này không phải là lý do để báo động. Tuy nhiên, chúng cần được xem xét một cách nghiêm túc vì chúng liên quan đến vấn đề tiềm năng ơn gọi trong các Giáo hội Ý, về triển vọng của mục vụ giới trẻ và trường học, cũng như đời sống và mục vụ của các linh mục và các cộng đoàn dòng tu”. Ngài nhắc lại sự quan tâm của Đức Thánh Cha về tình trạng “xuất huyết ơn gọi” và nói rằng những giải pháp tạm thời không bảo đảm đáp ứng thích hợp; các viễn cảnh trung hạn hoặc ngắn hạn có thể bóp nghẹt khả năng sản sinh ơn gọi của cộng đoàn. Cha nhấn mạnh: “Cần phải nhớ rằng các ơn gọi được sinh ra bởi Giáo hội mẹ của chúng ta; đôi khi, khả năng sản sinh này bị lãng quên hoặc bị bỏ qua”. (Sir 10/11/2021)

Nguồn: vaticannews.va