Sách “Lịch sử phát triển các Giáo phận Công giáo ở Trung Quốc”, công trình của giáo sư Liu Zhiqing, sẽ được xuất bản với sự bảo trợ của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Từ quan điểm hàn lâm, tác phẩm đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ thu hút sự quan tâm của các học giả về các sự kiện lịch sử trong quá khứ, nhưng còn đề cập đến các vấn đề liên quan đến hiện tại và tương lai của Công giáo Trung Quốc.

Ngọc Yến- Vatican News

Việc phân chia các Giáo phận Công giáo ở Trung Quốc được cho là một trong những vấn đề lớn ở trung tâm các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai giữa Toà Thánh và chính phủ Trung Quốc.

Sách đưa ra một cái nhìn tổng quan đầy đủ về lịch sử các Giáo phận Công giáo Trung Quốc. Cụ thể liên quan đến các giai đoạn lịch sử mà mỗi khu vực Giáo hội đã trải qua từ khi thành lập đến năm 1946. Nghiên cứu của giáo sư Liu Zhiqing còn đưa ra một quan điểm quý báu để nhìn vào tình hình hiện tại của các Giáo phận Trung Quốc. Tập sách cũng có thể được xem là một kho tàng gợi ý cụ thể về việc tổ chức mạng lưới các khu vực Công giáo ở Trung Quốc trong tương lai.

Nội dung tập trung bắt đầu từ năm 1576 – năm Giáo phận đầu tiên của Trung Quốc, giáo phận Macao được thành lập – đến năm 1946. Công trình là kết quả của nhiều năm nghiên cứu nghiêm túc, đồng thời dựa trên việc tham khảo các nguồn tài liệu được lưu giữ trong các dòng tu và lời chứng trực tiếp của các nhân vật có thẩm quyền của Giáo hội Công giáo Trung Quốc, như Đức cha Tomaso Zhang Huaixin, nguyên Giám mục của Giáo phận Weihui nay là Anyang, thuộc tỉnh Hà Nam.

Trong phần mở đầu, tác giả viết về Giáo phận Trung Quốc như sau: Giáo phận là đơn vị cơ bản trong cơ cấu của Giáo hội Công giáo. Việc thiết lập các tổ chức truyền giáo Công giáo ở Trung Quốc bắt đầu từ triều nhà Nguyên và bị dừng lại khi triều đại đó sụp đổ. Vào những năm 1670, Macao trở thành một Giáo phận độc lập. Chính Macao, vào ngày 01/01/1976, qua sắc lệnh Ad nominum của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, đã trở thành một Giáo phận trực thuộc Tòa Thánh. Phần giới thiệu tiếp tục: “Vào đêm trước khi thành lập nước Trung Quốc mới, vào năm 1949, ở Trung Quốc có 144 giáo phận”.

Theo nhận xét của một số người, sách “Lịch sử phát triển các Giáo phận Công giáo ở Trung Quốc” tái tạo một cách có hệ thống quá trình phát triển lịch sử của các Giáo phận Công giáo Trung Quốc, cung cấp thông tin cơ bản về các Giám mục lần lượt đứng đầu các khu vực Giáo hội, truy ngược lịch sử hình thành và phát triển của mỗi Giáo phận. Sách cũng có một đồ biểu đầy đủ và chi tiết về việc phân chia các giáo phận Trung Quốc cho đến năm 1949. (Fides 15/6/2023)

Nguồn: vaticannews.va