Chia sẻ từ nhóm các anh chị giáo dân đến từ Hoa Kỳ, những người vừa thực hiện một chuyến hành hương, đi bộ, cả đi lẫn về, từ Roma đến Assisi rồi trở về Roma.

Nguồn: vaticannews.va

 

Bài viết cùng chủ đề: