Nhịp cầu Hiệp hành xin chia sẻ câu chuyện đức tin của người bác sĩ khoa tâm thần đồng thời cũng là bệnh nhân cùng căn bệnh mà mình chữa trì.

Nguồn: vaticannews.va