Trong năm 2022, Giáo hội Tây Ban Nha có hơn 6.300 nhà thừa sai hoạt động truyền giáo ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, và đóng góp hơn 18 triệu euro cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

Ngọc Yến – Vatican News

Theo phúc trình năm 2022 của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (PMS) của Giáo hội Tây Ban Nha, được cha giám đốc José María Calderón công bố, quốc gia có nhiều nhà truyền giáo Tây Ban Nha nhất ở châu Phi là Mozambique với 76 vị, trong khi Nhật Bản là quốc gia có nhiều nhà thừa sai Tây Ban Nha nhất ở châu Á với 99 vị.

Số nhà truyền giáo Tây Ban Nha nữ cao hơn nam với 53% và độ tuổi trung bình là 75. Trong số đó có 4 Hồng y, 85 Giám mục, 516 linh mục triều, hơn 1.600 linh mục dòng, hơn 3.500 tu sĩ và hơn 600 giáo dân. Ngoài ra, hiện ở Tây Ban Nha có khoảng 3.800 nhà thừa sai, trong khi chờ đợi một điểm đến mới, vẫn đang cộng tác trong các hoạt động truyền giáo.

Cũng trong phúc trình, cha Calderón cho biết, trong năm 2022, khoản đóng góp kinh tế đã tăng lên khoảng 400.000 euro so với năm trước. Qua Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, tổng cộng, Giáo hội Tây Ban Nha đã đóng góp hơn 18 triệu euro cho 1.000 dự án truyền giáo. Cha Calderón nhận định: “Tây Ban Nha là một đất nước rất quảng đại”.

Liên quan đến độ tuổi trung bình cao của các nhà truyền giáo, giám đốc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Tây Ban Nha đã chỉ ra rằng đó là một thực tế “đáng buồn” đáng lo ngại và vì lý do này, một trong những nỗ lực lớn nhất của ngài là khuyến khích ơn gọi truyền giáo nơi giới trẻ. (Aciprensa 14/6/2023)

Nguồn: vaticannews.va