Theo dữ liệu chính thức từ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, trong niên khoá 2022-2023, lần đầu tiên tổng số người ước muốn trở thành linh mục không đạt đến con số 1.000.

Ngọc Yến – Vatican News

Ngày 19/3 hàng năm, lễ thánh Giuse, là ngày Giáo hội Công giáo cử hành Ngày Chủng viện. Nhân dịp này, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cung cấp dữ liệu về các chủng sinh, theo đó trong niên khoá này số chủng sinh của tất cả các Giáo phận Tây Ban Nha là 974 thầy. Lần đầu tiên số ứng sinh mới giảm xuống dưới 200 (172), và các chủng sinh chuẩn bị cho lần phong chức tới sẽ không đến 100 (97).

Theo các vị hữu trách, đây là những con số quan trọng, mặc dù trong những năm qua số chủng sinh luôn giảm. Vào niên khoá 2002-2003, tất cả các giáo phận có khoảng 1.700 chủng sinh, trong đó 350 chủng sinh mới và gần 200 chủng sinh được phong chức linh mục. Nhưng trong niên khoá 2016-2017, số người có ước muốn trở thành linh mục đã giảm xuống dưới 1.300 và trong năm 2018-2019 chỉ còn 1.203 thầy.

Giải thích về sự giảm sút này, Tiểu ban Giám mục về Chủng viện cho biết, niên khoá năm nay giảm 54 chủng sinh so với 2021-2022, trước hết do phương pháp thu thập dữ liệu mới, chính xác hơn. Nhưng bên cạnh đó nguyên nhân đến từ sự tục hóa và thiếu dấn thân của một số người trẻ, điều này cũng được phản ánh trong các dữ liệu thống kê khác, chẳng hạn như số các cuộc hôn nhân – cả dân sự và Giáo hội – ngày càng giảm. Thêm vào những nguyên nhân này là vấn đề nhân khẩu học rất nghiêm trọng mà Tây Ban Nha đang phải đối diện, ngày càng có ít trẻ em được sinh ra và dân số ngày càng già.

Mặc dù số chủng sinh giảm, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha vẫn khuyến khích các tín hữu “biết ơn vì một số lượng đáng kể những người trẻ sống dấn thân tìm kiếm thánh ý Chúa, điều này mời gọi chúng ta đón nhận ơn gọi quý giá trong Giáo hội của Người”.

Tháng 9/2022, Hội đồng Giám mục đã khởi động Mục vụ Ơn gọi, với mục tiêu “tạo ra trong Giáo hội của chúng ta, những người hành hương ở Tây Ban Nha, một nền văn hóa ơn gọi giúp trẻ em, thanh niên mọi người và người lớn xem xét ơn gọi của mình”. (Aciprensa 16/3/2023)

Nguồn: vaticannews.va