Lần đầu tiên các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (POM) hiện diện tại Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 37 ở Phố Vui, trong khuôn khổ Hội chợ Hướng nghiệp, nơi các bạn trẻ sẽ tiếp xúc với các phong trào, hiệp hội, cộng đoàn, dòng tu và các sáng kiến Giáo hội.

Ngọc Yến – Vatican News

Gian hàng của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo hoạt động từ thứ Ba ngày 01 đến ngày 04/8, là kết quả cộng tác của một số ban giám đốc quốc gia châu Âu, cùng với sự hỗ trợ của ban giám đốc Hoa Kỳ, muốn trở thành một sự hiện diện cụ thể, nhấn mạnh chiều kích truyền giáo của Giáo hội hoàn vũ.

Cha José António Mendes Rebelo, Giám đốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Bồ Đào Nha, điều phối chính cho sự hiện diện của tổ chức tại Đại hội Giới trẻ Thế giới giải thích: “Chúng tôi muốn là dấu chỉ cho tính phổ quát của Giáo hội. Chúng tôi sẽ ở đó để làm chứng cho sứ vụ của chúng tôi: Là dấu chỉ tình huynh đệ và sự hiệp thông giữa tất cả các Giáo hội địa phương trên thế giới”.

Theo cha, đây là một cơ hội rất quan trọng để giới thiệu cho những người trẻ về lịch sử, sứ vụ và các sáng kiến của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, hoạt động như một mạng lưới trên toàn thế giới, giúp họ tiếp xúc với những người làm việc trong lĩnh vực truyền giáo và để mời gọi mỗi người cảm nhận và tham gia vào chiều kích truyền giáo, một thách đố dành cho những người đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy.

Ban tổ chức cho biết các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đã chuẩn bị cho sự kiện này, trước hết qua việc thiết lập trên trang web của tổ chức một khu vực dành riêng cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023.

Tiếp đến, tại gian hàng của tổ chức, chuỗi Mân Côi truyền giáo sẽ được tặng cho các tín hữu hành hương. Trong số này có 5.000 chuỗi đến từ Ba Lan, là lễ vật mà Cộng đoàn Hành hương Quốc gia lần thứ 11 của Ba Lan dâng trong Thánh lễ tại Đền thánh Jasna Gora.

Cha Rebelo nhận xét: “Chuỗi Mân Côi là một món quà tuyệt vời, trước hết vì chuỗi nhắc nhở chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện là hành động truyền giáo đầu tiên như nhiều lần Đức Thánh Cha đã nhắc nhở. Thứ hai, chuỗi Mân Côi nhắc nhở chúng ta rằng Đức Trinh Nữ Maria đồng hành và cầu nguyện với chúng ta”.

Hoạt động cuối cùng của tổ chức tại Đại hội là vào ngày 03/8, vào lúc 11 giờ 30, các Hội Giáo hoàng Truyền giáo sẽ có một nơi dành riêng trong khu vực các chứng tá tại Hội nghị dạy nghề, nơi một số bạn trẻ ở khắp nơi sẽ chia sẻ trải nghiệm truyền giáo của họ.

Nguồn: vaticannews.va