Ủy ban nghiên cứu của đền thánh Đức Mẹ Fatima đã tổ chức một khóa học hỏi trực tuyến vào các ngày thứ Tư trong tháng 1/2022, để giúp các tham dự viên có cơ hội hiểu hơn về các sự kiện đã được xác thực liên quan đến các lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, để giải thích cách thức ngày nay người ta nói về Fatima và để nhận biết nó liên quan đến hàng triệu tín hữu như thế nào.

Hồng Thủy – Vatican News

Có khoảng 200 người từ Bồ Đào Nha, Brazil, Costa Rica, Ý, Tây Ban Nha và Panama đã đăng ký khóa học “Giải mã Fatima”, được tổ chức vào lúc 9 giờ 15 tối theo giờ Lisbon các ngày thứ Tư trong tháng 1. Khóa học nhắm dành cho công chúng nói chung và đặc biệt cho các nhà nghiên cứu và sinh viên đại học trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, giáo viên tiểu học và trung học, các nhà đào tạo, giáo lý viên và nhân viên mục vụ.

Các đề tài

Mỗi buổi học sẽ khai triển hai đề tài. Buổi học đầu tiên trình bày về “Những thị kiến, các cuộc hiện ra và các thành ngữ khác” và “hình ảnh của Đức Mẹ Fatima”. Buổi học hôm thứ Tư 12/1 trình bày về các tác phẩm của chị Lucia và các Giáo hoàng và Fatima. Buổi học ngày 19/1 sẽ đề xuất những suy tư về vấn đề “Bí mật hay những bí mật?” và về ba đại diện của Đức Mẹ. Và buổi cuối cùng, vào ngày 26/1, sẽ tập trung vào những nơi Đức Mẹ hiện ra và những kinh nguyện của Fatima.

“Giải mã” sự kiện Fatima

Cha Carlos Cabecinhas, giám đốc đền thánh, nhận định: “Các chủ đề rất đa dạng và sẽ giúp giải mã Fatima, biết lịch sử của nó tốt hơn và hiểu sâu sắc hơn thông điệp của nó”. Theo cha, hội thảo trên web là một động lực để đào sâu kiến thức về Fatima, với hình thức đáp ứng nhu cầu của thời đại này, cho phép tham gia thoải mái từ nhà và hơn hết là từ nhiều nơi khác nhau.

Giám đốc Ủy ban Nghiên cứu Đền thánh Fatima, đồng thời là Giám đốc Ủy ban Di sản Văn hóa của giáo phận Leiria-Fatima, Marco Daniel Duarte, đã tổ chức toàn bộ khóa học. Ông nhận định: “Fatima, giống như mọi thực tại của con người, được tạo thành từ các mã ngôn ngữ, từ vựng của riêng nó, của một trường phái ngữ nghĩa cụ thể”. Nó cần được “giải mã”.

Hình ảnh Đức Mẹ Fatima

Về hình ảnh Đức Mẹ Fatima, ông Duarte nhấn mạnh rằng mô phỏng được lưu giữ trong Nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra là một nguyên mẫu cho nhiều nghệ sĩ Bồ Đào Nha đương đại và chính hình ảnh này đã khai mở một cách mới để trình bày Đức Trinh Nữ Maria, và trở thành một biểu tượng được biết đến trên toàn thế giới. (CSR_117_2022)

Nguồn: vaticannews.va