Mời quý khán thính giả từng bước tìm hiểu Tài liệu làm việc cho Kỳ họp thứ nhất của Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục vào tháng 10/2023. (Còn tiếp)

Nguồn: vaticannews.va