Nhân dịp Lễ hội Di cư lần thứ 7 diễn ra từ ngày 23 đến 26/11, Đức cha Gian Carlo Perego, Chủ tịch Tổ chức Di cư thuộc Hội đồng Giám mục Ý kêu gọi chính phủ xem lại luật nhập cư để tránh tình trạng bấp bênh, bóc lột và thuê mướn bất hợp pháp đối với người di cư và tị nạn.

Ngọc Yến – Vatican News

Chào đón, quyền công dân và cơ hội mới là những điều được nhấn mạnh trong lần tổ chức Lễ hội Di cư lần thứ 7, được tổ chức bởi Tổ chức Di cư của Hội đồng Giám mục Ý, với sự cộng tác của một số hiệp hội khác.

Chủ tịch của Tổ chức Di cư nhấn mạnh rằng, trong bảy năm qua, Lễ hội Di cư đã là một sự kiện quan trọng đối với người di cư. Mỗi năm một khía cạnh được đào sâu và trong lần tổ chức này, điểm nhấn mạnh tập trung vào chủ đề công dân kết hợp với việc chào đón. Mục đích là xem xét làm thế nào hai điều này có thể trở thành cơ hội mới cho cuộc sống của thành phố và cộng đoàn.

Ở điểm này, Đức cha Perego giải thích: “Để chuyển từ là những công dân sang sống như anh chị em, các bước cơ bản cần phải có là công nhận các quyền của mỗi người. Sự công nhận này gắn liền với chủ đề quyền công dân vì không thể có quyền nếu không công nhận mọi người là công dân. Quá trình nhập quốc tịch phải được coi là một con đường quan trọng để tái xây dựng các thành phố. Một triệu bốn trăm nghìn người nhập cư đã trở thành công dân Ý nhưng luật về việc có được quyền công dân không giải thích khuôn mặt mới của người di cư, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Do đó, cần phải tái khởi động tiến trình của luật văn hoá và luật học đường”.

Đức cha Perego còn đề cập đến một yếu tố cơ bản khác là việc tiếp nhận cho phép những người di cư không đến một lãnh thổ như những người xa lạ, nhưng được công nhận ngay lập tức là những người được đồng hành. Mọi người được hội nhập bằng cách đi theo con đường đã được Đức Thánh Cha nhiều lần chỉ ra: theo sau sự chào đón phải là hoạt động bảo vệ mỗi người, công nhận khả năng của họ và hòa nhập họ vào cộng đoàn.

Ngoài ra, hai chủ đề quan trọng khác được Hội đồng Giám mục Ý quan tâm đó là sự bình đẳng và nhà ở. Về sự bình đẳng: có việc làm xứng nhân phẩm cho tất cả không chỉ là vấn đề công lý, nhưng còn là một bước đi chiến lược để tái khởi động nền kinh tế của một quốc gia. Vì thế theo Đức cha Perego, phải xem xét lại luật nhập cư để tránh tình trạng lao động bấp bênh, bóc lột và thuê mướn bất hợp pháp. Đối với nhà ở, một người lao động đến Ý sau vài năm là có thể thực hiện thủ tục đoàn tụ gia đình, nhưng hiện nay, thủ tục này có nguy cơ bị kéo dài trong nhiều năm hoặc không thể do chưa có nhà ở và khó công nhận công dân di cư được hưởng các điều kiện sinh sống như công dân Ý.

Nguồn: vaticannews.va

 

Bài viết cùng chủ đề: