Hội đồng Giám mục Pháp chính thức thành lập toà án giáo luật quốc gia và sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 01/01/2023. Toà có nhiệm vụ xem xét các tội phạm, ngoại trừ tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên vẫn thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin.

Ngọc Yến – Vatican News

Thứ Hai 05/12, vào cuối Thánh lễ được chủ tế bởi Đức Tổng Giám Mục Eric de Moulins Beaufort của Reims, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các thẩm phán đã tuyên thệ nhậm chức. Toà án có 13 thẩm phán, gồm 8 linh mục và 5 giáo dân, 4 trong số đó là phụ nữ.

Việc thành lập toà án giáo luật quốc gia liên giáo phận đã được các Giám mục Pháp quyết định trong cuộc họp vào tháng 3/2021. Đây là câu trả lời của khuyến nghị số 40 của Phúc trình CIASE. Phúc trình đề nghị thành lập ngay toà án hình sự giáo luật liên giáo phận, đảm bảo hiệu quả, năng lực và công bằng, đặc biệt có tập thể tính và hoà nhập. Các chuyên gia không chỉ có linh mục mà còn có cả các thẩm phán giáo dân.

Toà án sẽ xem xét các hành vi vi phạm giáo luật của giáo sĩ và giáo dân. Toà nhằm mục đích thay thế hoàn toàn các toà hình sự của các giáo phận và liên giáo phận, quyền tài phán của toà sẽ mở rộng trên toàn lãnh thổ quốc gia. Phạm vi hoạt động của toà rất lớn, bao gồm các tội chống lại đức tin và sự hiệp nhất của Giáo hội, chống quyền bính Giáo hội và việc thi hành các chức vụ, cũng như một số tội phạm xâm phạm đến sự sống, nhân phẩm và tự do của con người, như bạo lực tình dục đối với người lớn, và cả vi phạm hành chính. Các trường hợp lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên vẫn thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin.

Đức cha Joseph de Metz-Noblat, Giám mục của Langres, Chủ tịch Hội đồng về các vấn đề Giáo luật của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, trước Giáo hội Pháp, Giáo hội Hà Lan đã có toà án giáo luật quốc gia nhưng chỉ liên quan đến 7 Giáo phận. Ngài nói: “Chúng tôi là quốc gia duy nhất nơi Giáo hội có một toà án chuyên về các vấn đề hình sự và có thẩm quyền quốc gia”.

Theo Đức cha Joseph, tầm quan trọng của toà này là sự tập hợp các năng lực để công lý được thực hiện. Một trong những điểm đáng chú ý là sự tham gia của những giáo dân trẻ.

Nguồn: vaticannews.va

 

Bài viết cùng chủ đề: