Theo thỉnh nguyện của Gia đình Phan Sinh, nhân dịp kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô thực hiện hang đá Giáng sinh đầu tiên ở Greccio, một thị trấn nhỏ thuộc miền Lazio của Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn ban ơn toàn xá cho những người cầu nguyện trước hang đá Giáng sinh tại bất kỳ một nhà thờ nào của dòng Phanxicô.

Hồng Thủy – Vatican News

Vào năm 1223, trở về từ Thánh Địa, Thánh Phanxicô đã yêu cầu tái dựng cảnh ra đời của Chúa Giêsu tại một ngôi làng nơi khiến ngài nhớ đến Bêlem. Và ngài đã thực hiện hang đá Giáng sinh đầu tiên tại Greccio.

Trong bản kiến nghị đệ trình Đức Thánh Cha vào ngày 17/4/2023, Hội đồng Gia đình Phan Sinh thỉnh cầu rằng từ ngày 8/12/2023, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đến ngày 2/2/2024, Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu Kitô trong Đền thờ, “khi viếng thăm các nhà thờ do các Gia đình Phan Sinh trên toàn thế giới điều hành và dừng lại cầu nguyện trước hang đá được dựng ở đó, các tín hữu có thể nhận được ơn toàn xá theo những điều kiện thông thường”.

Ghi chú của Dòng Phanxicô nói thêm rằng “các bệnh nhân hoặc những người không thể hiện diện cầu nguyện trực tiếp đều có thể được hưởng ơn toàn xá bằng cách dâng những đau khổ của họ cho Chúa hoặc thực hành các việc đạo đức”.

Đang quy tụ tại Assisi trong những ngày này, Hội đồng Gia đình Phan Sinh yêu cầu tất cả anh chị em của Gia đình Phan Sinh phổ biến “đặc ân này đến mọi nơi của chúng ta”. (SIR 28/11/2023)

Nguồn: vaticannews.va