Thứ Ba 03/01, Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê ở Iraq đã tiếp phái đoàn của Phong trào Sadrist do ông Muqtada al Sadr, nhà lãnh đạo chính trị và dân quân của Iraq đứng đầu. Hai bên đã thảo luận về những vấn đề liên quan đến việc trả lại bất động sản của các Kitô hữu bị chiếm bất hợp pháp.

Ngọc Yến – Vatican News

Theo thông cáo của Toà Thượng phụ, tại cuộc gặp gỡ, sau những lời chúc mừng năm mới Đức Thượng phụ, phái đoàn và Đức Hồng y tập trung thảo luận về tình hình chung của đất nước và các giai đoạn sắp tới của chiến dịch chính trị – pháp lý được thúc đẩy bởi Phong trào Sadrist nhằm trả lại bất động sản hợp pháp – nhà cửa và đất đai – cho các Kitô hữu mà trong những năm gần đây đã bị các cá nhân và nhóm có tổ chức chiếm bất hợp pháp.

Cũng theo thông cáo, cuộc gặp giữa Thượng phụ Công giáo Canđê và những người ủng hộ Phong trào Sadrist có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh giai đoạn thể chế-chính trị Iraq đã trải qua.

Cách đây đúng một năm, ông Muqtada al Sadr, đứng đầu Phong trào Sadrist có ảnh hưởng mạnh mẽ trong quốc hội Baghdad, đã ra lệnh thành lập một Ủy ban thu thập và xác minh tin tức, khiếu nại, liên quan đến các trường hợp chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của các Kitô hữu. Mục đích của ông Muqtada al Sadr là khôi phục công lý, chấm dứt các vi phạm ảnh hưởng đến quyền tài sản của “những anh em Kitô hữu”, ngay cả khi chúng được thực hiện bởi các thành viên của cùng phong trào Sadrist. Yêu cầu báo cáo các trường hợp bị chiếm đoạt bất hợp pháp cũng được gửi đến các gia đình Kitô đã rời khỏi đất nước trong những năm gần đây.

Hành vi chiếm đoạt tài sản của các gia đình Kitô có liên quan đến cuộc di cư ồ ạt của các Kitô hữu ở Iraq, sau các cuộc can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm lật đổ chế độ Saddam Hussein. Nhiều người đã lợi dụng cơ hội này để chiếm đoạt nhà cửa, đất đai do không có ai trông coi.

Sáng kiến của Phong trào Sadrist đã gây ra một cuộc cạnh tranh đơn lẻ giữa các khối chính trị đối kháng, nhằm tranh giành vai trò lực lượng “bảo vệ” lợi ích của các công dân Kitô hữu và quyền tài sản của họ.

Vào 22/11/2021, thẩm phán Faiq Zidan, Chủ tịch Hội đồng Tư pháp tối cao – cơ quan hành chính cao nhất của cơ quan tư pháp – đã tiếp một phái đoàn của “Phong trào Babilonia”, một nhóm chính trị được coi là thân cận với các đảng Shiite thân Iran, mà trong cuộc bầu cử ngày 10/10 đã giành được bốn trong số năm ghế dành cho các nghị sĩ là Kitô hữu. Trong cuộc họp đó, cuộc trò chuyện cũng đã tập trung vào các vấn đề liên quan đến bất động sản thuộc sở hữu của các Kitô hữu và các biện pháp cần thực hiện để bảo vệ quyền sở hữu của họ.

Nguồn: vaticannews.va