Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon diễn ra từ ngày 01 đến 06/8/2023 sẽ có tác động kinh tế tích cực đối với lãnh thổ và người dân. Ước tính tác động từ 411 đến 564 triệu euro về tổng giá trị gia tăng.

Để xác định tác động kinh tế của Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 đối với nền kinh tế quốc gia, công ty kiểm toán PwC Bồ Đào Nha, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Viện Kinh tế và Quản lý đã thực hiện một nghiên cứu về tác động kinh tế đối với việc tổ chức cuộc gặp gỡ tại Bồ Đào Nha. Kết quả nghiên cứu, được chuyển cho ban tổ chức Đại hội Lisbon 2023, cho thấy tác động tổng thể ước tính từ 411 đến 564 triệu euro, xét về Tổng giá trị gia tăng, và từ 811 đến 1.100 triệu euro, xét về mặt sản xuất.

Chi phí cho việc tổ chức một cuộc tụ họp lớn nhất của những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới với Đức Thánh Cha có thể được ước tính dựa trên các tiêu chuẩn về đặc điểm của nền kinh tế Bồ Đào Nha, thông tin do PwC thu thập, lịch sử của các Đại hội trước và tổ chức Đại hội Lisbon 2023.

Việc xem xét chi phí ăn ở, kinh doanh, vận chuyển và các chi phí khác của các tham dự viên, cũng như khoản đầu tư liên quan đến việc tổ chức cuộc gặp gỡ, nghiên cứu bao gồm: các sự kiện diễn ra từ ngày 01 đến 06/8, những ngày ở các Giáo phận, được tổ chức trên khắp đất nước trước cuộc gặp ở Lisbon, và thời gian lưu trú bổ sung ngoài dự kiến của các tham dự viên nước ngoài.

Các tác động ước tính dựa trên cơ sở thận trọng, tức là với các giá trị được xác định giới hạn dưới dự kiến, liên quan đến số người tham gia, mức chi phí trung bình hàng ngày của mỗi tham dự viên, thời gian lưu trú kéo dài của khách hành hương nước ngoài và đầu tư công liên quan đến việc tổ chức cuộc gặp gỡ, dự đoán rằng tác động thực sự sẽ lớn hơn giá trị được trình bày. Số người tham gia thay đổi và chi tiêu trung bình hàng ngày cũng được phân tích.

Nghiên cứu tác động kinh tế không tính đến các tác động phát sinh từ việc đẩy nhanh các dự án tái tạo đô thị và các địa điểm tổ chức cuộc gặp gỡ, sẽ tạo ra lợi ích ở các cấp độ khác nhau.

Tất nhiên cũng có các tác động ngắn hạn tiêu cực đối với bất kỳ sự kiện quy mô lớn nào, như tình trạng quá tải của các dịch vụ và cơ sở công cộng và tắc nghẽn giao thông ở một số khu vực của thành phố. Tuy nhiên, những tác động khác thì tạo ra hiệu quả kinh tế dài hạn tích cực, như quảng bá quốc tế về Bồ Đào Nha như một điểm đến du lịch và cải thiện hình ảnh của đất nước.

Nguồn: vaticannews.va

 

Bài viết cùng chủ đề: