Biểu tượng Thánh Giuse với Chúa Hài đồng sẽ là tâm điểm của các buổi cầu nguyện trong vài năm tới. Tại cuộc họp nửa năm của Hiệp sĩ Columbus, Hiệp sĩ tối cao Patrick Kelly đã công bố biểu tượng mới của Chương trình hành hương cầu nguyện KofC. Biểu tượng mà họ chọn lần này là hình ảnh Thánh Giuse ôm Chúa Giêsu, một tác phẩm được chọn để tôn vinh Năm Thánh Giuse.

Chương trình Hành hương cầu nguyện là một truyền thống được các Hiệp sĩ Columbus giữ từ năm 1979. Cứ vài năm, tổ chức lại chọn một biểu tượng mới để phân phát trong các chương của hội huynh đệ. Trong vài năm tới, biểu tượng Thánh Giuse với Hài Nhi sẽ là tâm điểm của các buổi cầu nguyện để truyền cảm hứng cho các thành viên.

Các biểu tượng được chọn trước đây bao gồm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Gia đình Thánh Gia, Đức Mẹ Mân Côi và Đức Mẹ Bác ái. Biểu tượng đầu tiên từng được chọn cho Chương trình Hành hương cầu nguyện là Đức Mẹ Guadalupe, vào năm 1979. Với tư cách là hiệp hội Hiệp sĩ trên trang web của họ, những biểu tượng này đã trở thành tâm điểm của hơn 174.800 nhóm cầu nguyện của hội đồng và giáo xứ với khoảng 22 triệu người tham gia.

Tại buổi ra mắt, Đức Tổng Giám mục Tuyên úy Tối cao William Lori của Baltimore cũng nói về biểu tượng này:

“Tất nhiên, ơn gọi của thánh Giuse về việc nuôi dưỡng cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu là duy nhất, nhưng tất cả chúng ta đều được kêu gọi gìn giữ đức tin, và Cha McGivney hình dung các Hiệp sĩ của mình, trên hết, là những người có đức tin vâng lời, cùng với vợ và con cái, sẽ sống trọn vẹn thiên chức của mình”.

Đức Tổng Giám mục Lori tiếp tục gọi Thánh Giuse là “một người hết sức chính trực”. Ông lưu ý rằng mặc dù Thánh Giuse không biết Thiên Chúa có những chương trình gì dành cho mình, nhưng vẫn vượt qua thử thách với “sự trung thực và đáng tin cậy”.

Theo CNA, Kelly đã tặng biểu tượng này cho Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc gặp gỡ vào tháng 10. Được biết, Đức Thánh Cha rất hài lòng khi các Hiệp sĩ đã chọn Thánh Giuse.

Năm nay, KofC cũng sản xuất một bộ phim tài liệu dài một giờ, “St. Joseph: Our Spiritual Father”, chiếu trên các đài liên kết của ABC trong sáu tuần.

Phê-rô Đại Yên (theo Aleteia 11/14/21)

Nguồn: vaticannews.va