Nhân kỷ niệm 200 năm chính quyền thực dân Anh đưa người dân Tamil từ Nam Ấn Độ đến Sri Lanka làm việc với lương thấp trong các đồn điền, các Giám mục Sri Lanka tố cáo các điều kiện nô lệ thời hiện đại mà con cháu của họ vẫn phải chịu đựng và yêu cầu chính phủ có các biện pháp ổn định để đảm bảo cho họ phẩm giá mà họ đáng được hưởng.

Hồng Thủy – Vatican News

Từ tháng 2/1823, hàng ngàn công nhân Tamil được đưa đến Sri Lanka làm công nhân giá rẻ.

Lời kêu gọi của các Giám mục Sri Lanka được đưa ra hôm 30/6/2023, trong hội nghị được tổ chức tại trụ sở của Caritas quốc gia ở Borella.

Các Giám mục của Kurunegala, Kandy, Badulla, Galle và Ratnapura đã minh họa những vấn đề nghiêm trọng mà những người dân này vẫn phải đối mặt trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, sinh kế, nhà ở, quyền sử dụng đất cũng như tầm quan trọng của di sản văn hóa của các cộng đồng đồn điền.

Một hình thức nô lệ vẫn còn tiếp tục ngày nay

Đức Hồng y Ranjith nhận định: “Hai trăm năm trước, họ là những nạn nhân đầu tiên của một hình thức nô lệ, điều vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay đối với nhiều công việc, dưới chiêu bài của chủ nghĩa thực dân mới. Họ không nhận được tiền lương tương xứng, và được sử dụng làm đầu bếp mà không có chỗ ở đầy đủ. Các chủ đất da trắng đã dạy văn hóa của họ cho những người ở đất nước này và vì vậy các công ty ngày nay cũng khai thác họ theo cách tương tự.”

Bảo vệ phẩm giá của người lao động

Đức Hồng y nói thêm rằng các vấn đề của họ không chỉ được giải quyết bằng cách cung cấp cho họ nhà ở, sửa chữa đường xá, xây dựng nhà vệ sinh. Ngài nói: “Những người lãnh đạo chính quyền nên hiểu đầy đủ lối sống của những người này, những người hy sinh công việc và cuộc sống của họ cho một đồng lương ít ỏi. Họ nên được chấp nhận mà không sợ hãi, hiểu rằng họ là một phần của con thuyền cứu sinh của đất nước. Phẩm giá của họ phải được bảo vệ.”

Các Giám mục Sri Lanka nói với giới báo chí rằng các khu trại đã không tạo ra môi trường cho phép người Tamil tự thoát khỏi hoàn cảnh mà họ đang phải đối mặt. Vì lý do này, các ngài đã lặp lại lời mời gọi chính phủ hành động ngay lập tức. “Chúng tôi yêu cầu chính quyền thực hiện các bước cụ thể để cho phép họ sống với tư cách là công dân của Sri Lanka, với sự tôn trọng mà họ xứng đáng được nhận.” (Asianews 02/07/2023)

Nguồn: vaticannews.va