Một phân tích thống kê danh sách tham dự viên Đại hội Thượng Hội Đồng Giám đốc Mục lần thứ 16 về Tính Hiệp Hành vừa được công bố sáng ngày 7.6.2023.
Từ Việt Nam có 2 đại biểu sẽ tham dự :
– Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng , Giám mục Giáo phận Phan Thiết .
– Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn , Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh .

Nguồn: vaticannews.va