Trong cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên của “Tổ chức các nhà Lãnh đạo vì Hòa bình” đến từ một số miền trên thế giới vào sáng ngày 4/9/2021, Đức Thánh Cha khuyến khích họ dấn thân cho hòa bình và một xã hội công bằng và huynh đệ hơn.

lanh-dao.jpeg

Ngỏ lời với phái đoàn, sau khi nhắc lại
bối cảnh hiện tại với những hậu quả của đại dịch về kinh tế và xã hội, đặc biệt
đối với người nghèo; nó không chỉ làm nghèo gia đình nhân loại qua nhiều thế hệ
nhưng còn gieo rắc nhiều hoang vắng và gia tăng căng thẳng, Đức Thánh Cha nhấn
mạnh: “Đối mặt với sự tồi tệ của nhiều cuộc khủng hoảng chính trị và môi trường
hợp lại – nạn đói, khí hậu, vũ khí hạt nhân, và một số khác – sự dấn thân của
quý vị cho hòa bình chưa bao giờ cần thiết và cấp bách như hiện nay”.

Vai trò xây dựng

Theo Đức Thánh Cha, thách đố được đưa ra
là giúp các nhà cầm quyền và công dân đối mặt với các vấn đề quan trọng như một
cơ hội. Và trong sự năng động chính trị xã hội này, các thành viên của tổ chức
có thể đóng một vai trò xây dựng, chủ yếu bằng cách bồi dưỡng kiến thức tốt về
các vấn đề và nguyên nhân gốc rễ của chúng.

Sự tham gia của các thể chế và cá nhân

Đức Thánh Cha nhận định rằng để xây dựng
hòa bình, cần cả sự tổ chức của các thể chế khác nhau của xã hội và việc thực
hiện của tất cả mọi người, ngay cả những lĩnh vực thường bị loại trừ hoặc vô
hình. Do đó, theo Đức Thánh Cha, cần phải làm việc trên cả hai cấp độ văn hóa
và thể chế.

Văn hóa gặp gỡ

Trước hết cần cổ võ văn hóa của các
gương mặt, đặt trọng tâm trên nhân phẩm, tôn trọng lịch sử của họ, đặc biệt là
lịch sử bị thương tổn và bị gạt ra bên lề. “Đó cũng là một nền văn hóa gặp gỡ,
trong đó chúng ta lắng nghe và chào đón anh chị em của chúng ta, với “sự tin tưởng
vào những điều tốt đẹp có trong lòng con người”.

Hợp tác và đối thoại

Ở cấp độ thể chế cần phải khuyến khích đối
thoại và hợp tác đa phương, bởi vì các hiệp định đa phương đảm bảo tốt hơn các
hiệp định song phương việc “chăm lo cho công ích thực sự của toàn cầu và bảo vệ
các quốc gia yếu nhất” (Fratelli Tutti 174 ). Đức Thánh Cha mời gọi: Trong mọi
trường hợp, “chúng ta đừng dừng lại trên các cuộc thảo luận lý thuyết, chúng ta
hãy tiếp xúc với những vết thương, hãy chạm vào da thịt của những người chịu tổn
thương” (Fratelli Tutti 261). (CSR_5935_2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *