TÌM HIỂU TÍN ĐIỀU ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM
NGUYÊN TỘI

WGPMT (07.12.2021) – Ngày 8 tháng 12 là lễ trọng kính Đức Maria Vô
Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng của nhiều nhà thờ trong Giáo phận Mỹ Tho. Những điểm
sau đây giúp chúng ta hiểu tín điều mà Hội Thánh Công giáo tuyên xưng và cử
hành trong ngày lễ đặc biệt này.

1.“Vô nhiễm nguyên tội nghĩa là gì?

Nhiều người nghĩ “vô nhiễm
nguyên tội” là nói đến việc Đức Maria mang thai Chúa Giêsu bởi quyền năng của
Chúa Thánh Thần. Không phải thế! “Vô nhiễm nguyên tội” muốn nói đến việc chính
Đức Maria đã thành thai cách đặc biệt trong lòng mẹ.

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy như sau: “Để làm Mẹ Đấng Cứu độ, Đức Maria
đã được Chúa ban cho các hồng ân xứng với nhiệm vụ cao cả ấy. Lúc Truyền tin, sứ
thần Gabriel đã chào Mẹ là người “đầy ơn phúc”… Qua các thế kỷ, Hội Thánh đã ý
thức rằng Đức Maria, vì được Thiên Chúa ban cho “đầy ơn phúc”, nên được cứu chuộc
ngay từ lúc tượng thai. Tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội, do Đức Giáo hoàng Piô IX
công bố năm 1854, tuyên xưng: Rất Thánh Trinh Nữ Maria ngay từ lúc tượng thai,
bởi ân sủng và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, trông vào công nghiệp của Đức
Kitô Giêsu Đấng Cứu độ loài người, đã được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi vết nhơ
của nguyên tội” (số 490, 491).

2.Phải chăng Đức Mẹ không bao giờ phạm tội?

Đúng thế. Vì Mẹ được cứu chuộc
ngay từ lúc tượng thai nên Mẹ được bảo vệ không những khỏi tội tổ tông truyền
mà còn cả các tội riêng. “Các Giáo phụ truyền thống Đông phương gọi Mẹ Thiên
Chúa là Đấng Toàn Thánh (Panaghia) và
tôn vinh Mẹ là Đấng không hề vương nhiễm một vết nhơ tội lỗi nào, như thể một tạo
vật mới được Chúa Thánh Thần nắn đúc và tạo dựng. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Đức
Maria suốt đời vẫn tinh tuyền không hề phạm một tội riêng nào” (SGLHTCG số
493).

3.Nếu Đức Maria không phạm tội nào, phải chăng Đức
Maria không cần đến ơn cứu độ của Chúa Giêsu?

Không phải thế. “Sự thánh thiện
hoàn toàn độc nhất vô nhị được ban cho Mẹ ngay từ lúc tượng thai, tất cả đều từ
Đức Kitô mà đến với Mẹ: Mẹ đã được cứu chuộc cách hết sức kỳ diệu nhờ vào công
nghiệp của Chúa Giêsu, Con của Mẹ” (SGLHTCG số 492).

4.Có thể so sánh Đức Maria với bà Eva trong Kinh Thánh
không?

Adam và Eva đều được tạo dựng
trong sự thánh thiện, không mang vết nhơ nguyên tội, nhưng họ đã sa ngã, đánh mất
ân sủng, và cả nhân loại bị ảnh hưởng.

Chúa Kitô và Đức Maria cũng
sinh ra trong sự thánh thiện và các ngài luôn trung thành với Thiên Chúa. Chúa
Kitô được gọi là Adam mới, Đức Mẹ được gọi là Eva mới.

“Cùng với thánh Irênê, nhiều
Giáo phụ cũng giảng dạy rằng: Nút dây do sự bất tuân của bà Eva thắt lại, nay
được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria; điều mà trinh nữ Eva đã buộc lại do
sự cứng lòng tin, nay Đức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ đức tin; và so sánh với
bà Eva, các ngài gọi Đức Maria là ‘Mẹ chúng sinh’, và quả quyết rằng: Sự chết
qua bà Eva, sự sống qua Đức Maria” (SGLHTCG số 494).

5.Chúng ta phải tôn kính Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội thế
nào?

Đức Mẹ là gương mẫu tuyệt vời
về đức tin và đức mến cho Hội Thánh, vì thế mỗi tín hữu Công giáo phải chiêm ngắm
Mẹ để noi gương sống đức tin và đức mến trong mọi hoàn cảnh.

Đồng thời, Đức Mẹ cũng là Mẹ
chúng ta trong lãnh vực ân sủng, và Mẹ không ngừng chuyển cầu cho chúng ta; vì
thế trong Hội Thánh Công giáo, Đức Mẹ được kêu cầu bằng các tước hiệu là Trạng
Sư, Đấng Cứu Giúp, Đấng Phù Hộ. Chúng ta hãy đến với Đức Mẹ và cầu xin Mẹ nâng
đỡ trong hành trình sống đời Kitô hữu của mình.

Thiên
Triệu

Nguồn: giaophanmytho.net (07.12.2021)