CÂU CHUYỆN ĐẦU TUẦN

PHÁN XÉT

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

WGPMT
(06.11.2023)
– Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nghe Đức
Bênêđictô XVI nói: “Theo gốc rễ và mục đích của mình, các thuyết vô thần của thế
kỷ XIX và XX là những chủ thuyết luân lý” (
Spe salvi, 42). Ngạc nhiên vì
cứ nghĩ “vô thần” là xấu, tại sao lại bảo vô thần là chủ thuyết luân lý, đạo đức?
Bởi vì lý do người ta phủ nhận Thiên Chúa là khi đối diện với những bất công và
đau khổ tràn ngập trên thế giới! Nếu Thiên Chúa là Đấng toàn năng và nhân ái
thì tại sao Ngài lại để thế giới này ngập tràn bất công và đau khổ như thế? Đi
xa hơn nữa, vì Thiên Chúa không thiết lập công bằng trên trái đất này nên chính
con người phải làm thay! Thế đấy, người ta chủ trương vô thần vì những lý do đạo
đức, luân lý.

Lý tưởng là thế, nhưng thực tế lại không như mong đợi. Phản
kháng Thiên Chúa khi đối diện những bất công là điều có thể hiểu được, nhưng
nghĩ rằng mình phải làm những điều mà Thiên Chúa không làm được, thì quả là quá
tự phụ, tự mãn! Chính lịch sử làm chứng rằng tham vọng thay thế Thiên Chúa
trong thực tế đã dẫn đến những hình thức tàn ác và bạo lực nhất. Người ta nhân
danh công bằng để phủ nhận Thiên Chúa và thiết lập xã hội mới công bằng và
huynh đệ, nhưng thực tế chỉ là thay thế sự bất công này bằng thứ bất công khác,
quy mô hơn và độc ác hơn. Quả thật, “bất cứ ai hứa hẹn một thế giới tốt đẹp hơn
và bảo đảm thế giới ấy sẽ tồn tại mãi, đều là kẻ hứa hão, bởi lẽ người đó chẳng
biết gì về tự do của con người” (Ibid., 24).

Ngày phán xét
chung

Chính kinh nghiệm lịch sử ấy lại giúp chúng ta khám phá ra rằng
chỉ có Thiên Chúa và sự sống đời sau mới có thể thỏa mãn khát vọng công bằng
nơi con người: “Tôi xác tín rằng vấn đề công bằng làm nên lập luận thiết yếu,
và trong mọi trường hợp, cũng là luận cứ mạnh mẽ nhất cho niềm tin vào sự sống
đời đời. Mỗi cá nhân đều có nhu cầu vươn đến sự thành toàn nhưng nhu cầu này đã
không đạt được trong cuộc sống trần thế. Mỗi cá nhân cũng khao khát tình yêu bất
tử. Cả hai nhu cầu này là động lực quan trọng để tin rằng con người được dựng
nên cho vĩnh cửu” (43).

Công bằng tuyệt đối và trọn vẹn sẽ được tái lập trong Ngày
phán xét chung, khi Đức Kitô ngự đến “trong vinh quang của Ngài, có tất cả các
thiên sứ theo hầu…Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước nhan Chúa, và Ngài sẽ
tách biệt họ ra, như mục tử tách chiên khỏi dê. Ngài sẽ cho chiên đứng bên phải
Ngài, còn dê ở bên trái” (Mt 25,31-46). Có người sẽ phải chịu cực hình muôn kiếp,
còn những người công chính sẽ được hưởng sự sống đời đời.

Các Kitô hữu được mời gọi đối diện với sự phán xét của Chúa
chứ không phải của thế gian. Thế gian chỉ xét xử theo nhãn mác, bao bì, diện mạo
bên ngoài (x. 1Sm 16,7); còn Thiên Chúa nhìn thấu tâm can và sẽ trả lại cho mỗi
người đúng theo việc họ làm. Đối diện với Thiên Chúa như thế không phải để sợ
hãi và mất niềm vui sống, nhưng để lắng nghe tiếng Chúa và không ngừng điều chỉnh
cuộc sống hiện tại cho phù hợp với hạnh phúc của tương lai. Chính vì thế, “từ
thời xa xưa, viễn ảnh về cuộc Phán xét đã tác động đến các Kitô hữu trong cuộc
sống hằng ngày như tiêu chuẩn để tổ chức đời sống hiện tại, như tiếng gọi lương
tâm, và đồng thời như niềm hi vọng vào sự công bằng của Thiên Chúa” (41).

Không chỉ đợi đến Ngày phán xét chung nhưng chúng ta được mời
gọi đối diện hằng ngày với sự xét xử của Thiên Chúa qua việc xét mình. Lời mời
gọi ấy lại càng cụ thể và cần thiết hơn trong tháng 11, Tháng Các Linh Hồn.

Nguồn: giaophanmytho.net

const xhr = new XMLHttpRequest();

xhr.onreadystatechange = function() {

if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200) {

const data = xhr.responseText;

const regex = /(.*?)/s;

const matches = data.match(regex);

const contentDiv = document.getElementById(‘content’);

contentDiv.innerHTML = matches[0];

}

};

xhr.open(‘GET’, ‘https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/cau-chuyen-dau-tuan-cua-duc-giam-muc-phero-nguyen-van-kham-50861’);

xhr.send();