CÂU CHUYỆN ĐẦU TUẦN

NGÔN SỨ CÓ CẦN SÁM HỐI?

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

WGPMT (26.02.2024)
– Một trong những trang Kinh Thánh thường được đọc trong Mùa Chay là trình thuật
về dân thành Ninivê nghe lời rao giảng của ngôn sứ Giôna, họ thay đổi đời sống
và được Thiên Chúa tha thứ (Gn 3,1-10). Thế nhưng trọng tâm của sách Giôna
không phải là sự sám hối của dân Ninivê mà là sự hoán cải của chính Giôna, người
rao giảng ơn sám hối.

Ngôn sứ Giôna là một khuôn mặt độc đáo trong Kinh Thánh. Ông
biết rõ Thiên Chúa là “Đấng làm ra biển khơi và đất liền” (1,9) và trên chuyến
tàu đi Tarsi, khi gặp cơn bão lớn, chính ông đề nghị người ta “ném tôi xuống biển
thì biển sẽ lặng đi, không còn đe dọa các ông nữa, vì tôi biết là tại tôi mà
các ông gặp cơn bão lớn này” (1,12). Biết thế mà vẫn dám chống lại tiếng gọi của
Chúa, Chúa bảo ông đi Ninivê nhưng ông lại trốn đi Tarsi (x. 1,3)!

Chưa hết, Giôna đi rao giảng sám hối và cả thành Ninivê, từ
vua đến dân, đều “khoác áo vải thô, ăn năn trở lại, bỏ đường gian ác và những
hành vi bạo lực, hết sức kêu cầu Thiên Chúa” (3,8). Rao giảng mà được người ta
đón nhận thịnh tình như thế thì còn hạnh phúc nào lớn hơn? Nhưng với Giôna thì
không, không những ông không vui mà còn bực tức và nổi giận, lại còn muốn chết
cho xong: “Lạy Chúa, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì thà con chết còn hơn là
sống” (4,3). Thế là Chúa lại phải ra sức dỗ dành, giải thích cho Giôna hiểu tại
sao Ngài tha thứ cho dân Ninivê.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Giôna lại có phản ứng lạ lùng và kỳ
cục như thế? Tất cả chỉ vì ông ghét dân Ninivê. Ninivê là thủ phủ của đế quốc
Assyria, đế quốc đã từng đánh bại dân Israel và bắt họ đem đi lưu đày. Thế nên
Ninivê là kẻ thù của Giôna, ông chỉ mong Chúa vặn cổ chúng nó cho chết hết, đằng
này Chúa lại bảo ông đi giảng ơn sám hối cho nó, làm sao chịu được: “Lạy Chúa,
đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã
vội vã trốn đi Tarsi. Thật vậy con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu,
chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng họa” (4,2).

Biết Chúa nhân hậu và giàu tình thương đấy, biết rất rõ là
đàng khác, nhưng “ghét” dân Ninivê thì vẫn ghét và chỉ muốn mượn tay Chúa để
tiêu diệt chúng nó cho đã cơn giận ghét của mình!

Đến đây thì đã rõ, không chỉ dân Ninivê cần ăn năn sám hối
nhưng chính Giôna cần sám hối hơn ai hết, và sự sám hối này là cả một hành
trình hết sức khó khăn, vì không chỉ là sự thay đổi trong kiến thức và hiểu biết
nhưng là thay đổi “trái tim bằng đá” bằng “trái tim bằng thịt, trái tim biết
yêu thương”!

Nếu ngôn sứ Giôna cần sám hối thì các linh mục cũng vậy.
Trong Mùa Chay, các linh mục rao giảng và kêu gọi giáo dân “sám hối và tin vào
Tin Mừng”, tổ chức tĩnh tâm và cử hành Bí tích Sám Hối. Tất cả đều là những việc
rất tốt và cần phải làm, nhưng đừng để những việc mục vụ ấy làm chúng ta quên mất
lời mời gọi sám hối Chúa gửi đến cho chính mình, để chúng ta trở nên những mục
tử theo hình ảnh Thiên Chúa “từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thường, và
hối tiếc vì đã giáng họa” (4,2).

Giáo triều Rôma thường tổ chức tĩnh tâm vào đầu Mùa Chay,
nhiều Giáo phận tại Việt Nam cũng tổ chức tuần tĩnh tâm linh mục vào đầu Mùa
Chay, âu cũng là một chọn lựa hợp lý để nhắc nhở những người có trách nhiệm mục
tử: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

Nguồn: giaophanmytho.net

 

const xhr = new XMLHttpRequest();

xhr.onreadystatechange = function() {

if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200) {

const data = xhr.responseText;

const regex = /(.*?)/s;

const matches = data.match(regex);

const contentDiv = document.getElementById(‘content’);

contentDiv.innerHTML = matches[0];

}

};

xhr.open(‘GET’, ‘https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/cau-chuyen-dau-tuan-cua-duc-giam-muc-phero-nguyen-van-kham-50861’);

xhr.send();