Đức Bênêđictô XVI cử hành Lễ
Mình Máu Thánh Chúa Kitô bên ngoài Vương Cung Thánh Đường Gioan
Laterano, Rôma, ngày 07. 6. 2007 (Alessandra
Tarantino/AP)

ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI:
TÌNH YÊU DÀNH CHO
PHỤNG VỤ

Lm. Jeffrey Kirby

WHĐ (18.01.2023) – Thật là một điều
đáng
để lưu tâm khi
một giáo hoàng qua đời, dù
đó
vị
nguyên giáo hoàng. Ở nhiều khía
cạnh, các
ngài vượt lên trên sinh hoạt thường ngày của
chúng ta, nhưng các
ngài liên
kết chặt chẽ với chúng ta với tư cách là mục
tử, là người cha tinh thần
của chúng ta
. Khi một Đức Thánh Cha qua đời, điều đó ảnh hưởng đến chúng
ta theo những cách mà chính chúng ta cũng phải ngạc nhiên. Điều này đặc biệt
đúng khi chính vị
giáo hoàng đã ảnh
hưởng đến lối nghĩ
của chúng ta, uốn
nắn tinh thần môn đệ của chúng ta
,
hoặc truyền cảm hứng cho đời sống thiêng liêng của chúng ta.

Đối với nhiều tín hữu Công giáo và những người có thiện chí,
Đức Bênêđictô
XVI đúng là một nhân vật
có tầm
ảnh hưởng như vậy. Ngài là người
nói năng nhẹ nhàng, nhưng hàm
chứa
một thông điệp lớn. Nhiều người phải
cố
gắng lắng nghe khi
ngài nói,
nhưng họ sẵn sàng làm điều đó vì những gì
ngài nói.

Là một mục tử và thầy dạy, Đức
Bênêđictô luôn tìm cách nói lên sự thật trong tình yêu. Ngài là
một người yêu thích sự rõ ràng, nói năng và dạy dỗ một cách có hệ thống. Ngài sẵn sàng giữ vững lập trường về các điểm
thần học khi mọi thứ là đúng và hợp lý, đồng
thời, ngài sẵn sàng thừa nhận những điểm yếu hoặc những điểm cần
phát triển trong lập luận của mình. Không có sự kiêu ngạo nào trong tinh thần của
ngài cả.

Đức Bênêđictô là một người hoàn
toàn tận hiến cho Chúa Giêsu Kitô. Từ kinh nghiệm của bản thân dưới thời Đức Quốc
xã,
ngài không ảo tưởng về
các chương trình nghị sự chính trị, các phong trào xã hội, hoặc
ngay cả các nhóm tư tưởng bên trong Giáo hội.
Ngài quy
phục sự thật ở bất cứ nơi
nào sự thật
được tìm thấy,
cũng như
ngài lập luận chống
lại sự giả dối hoặc dối trá ở bất cứ nơi nào chúng
bị phát hiện. Không một nhóm hoặc trường
phái tư tưởng nào có thể khẳng định
ngài cho riêng mình.

Và vì vậy, trong số rất nhiều điều được viết và nói về Đức
Bênêđictô, ở
đây xin nêu lên 3 điểm nổi bật:

1) Lòng yêu mến sâu xa đối
với Phụng vụ thánh

Bí mật trong cuộc đời của Đức
Bênêđictô như
là môn đệ và linh mục của
Chúa Giêsu Kitô là lòng yêu mến sâu xa đối với Phụng vụ thánh. Thật
thế, Phụng vụ là nơi ngài gặp gỡ Thiên Chúa, là nơi mà, như một người hướng nội, ngài có thể ở với Thiên Chúa trong lòng Giáo hội. Vì Phụng vụ là chóp đỉnh và nguồn mạch của toàn bộ đời sống Kitô hữu, nên cũng có thể nói như vậy về cuộc đời của Đức Bênêđictô.
Phụng vụ là nguồn mạch, là ch
óp đỉnh của cuộc đời ngài, có nghĩa là, Phụng vụ là khởi đầu và là
kết thúc của mọi việc
ngài thực hiện.

Trong Phụng vụ, chúng ta có tính
chính thống, được hiểu một cách xứng
hợp là “sự ngợi khen đúng đắn”, nghĩa là sự thờ phượng tốt
lành và chân chính.
Đức Bênêđictô nhận
ra
rằng chính chỉ từ sự ngợi khen đúng đắn, mà chúng ta có được học thuyết đúng đắn. Đức Bênêđictô không bỏ
qua học thuyết đúng đắn
, vì ngài
hiểu sự cần thiết phải gặp gỡ Thiên Chúa trước, và rồi sau đó mới lắng
nghe và nói về Ngài.

Trong thế giới hiện đại, có quá nhiều người khẳng định sự
chính thống ở một thái cực này hoặc thái cực kia. Họ sẵn sàng bỏ qua những lời
ngợi khen đúng đắn. Họ muốn uy quyền tuyệt đối của Thiên Chúa
mà không cần đến Thiên Chúa. Do đó, học thuyết của họ nhanh chóng bị tạp
nhiễm và trở thành ý thức hệ. Đức
Bênêđictô, như
một linh mục và một học giả, có rất ít thời gian và sự kiên nhẫn dành cho ý thức
hệ. Ngài đã nhìn thấy sự chuyên chế của ý thức hệ đối với trí tuệ và cuộc sống
con người.

2) Sự tương tác hài hòa giữa Đức
tin và Lý trí

Vì những giáo huấn của Đức Bênêđictô tuôn chảy từ cuộc gặp gỡ của ngài với
Thiên Chúa, nên ngài có thể nhìn thấy sự tương tác hài hòa giữa
Đức tin
Lý trí
. Trong số nhiều chủ đề chính có thể thấy trong các bài viết, bài
thuyết trình
, và giáo huấn của ngài, nổi bật lên là mối liên hệ giữa đức tin và lý trí. Đức
Bênêđictô lo ngại về thuyết duy lý, duy
tín, và cuồng tín xảy ra khi đức tin
hoặc lý trí khẳng định năng lực duy nhất đối với nhận
​​thức. Ngài thấy cả đức
tin và lý trí đều cần thiết để tinh thần con người thăng
hoa. Ngài nhận ra rằng bất kỳ mối bất hòa
nào giữa đức tin và lý trí cần phải được hòa giải nếu thế giới đương đại muốn có
thành tựu về mặt tinh thần.

3) Hành động đúng đắn

Với sự năng động giữa thờ phượng
và giáo lý, Đức
Bênêđictô đã nhìn thấy
lời kêu gọi thiết yếu đối với tính

chính thống
, cụ thể là hành động đúng đắn. Ngài đã đắp khuôn cho toàn bộ giáo huấn giáo hoàng của
mình về các nhân đức đối thần Tin, Cậy và Mến. Ngài kêu gọi tất cả các môn đệ
hãy sống đạo đức và trung thành theo con đường của Đức Giêsu. Lối sống này kêu
gọi các tín hữu chăm sóc người nghèo,
người bệnh tật,
và người
bị bỏ rơi. Đức Bênêđictô đã
đáp ứng lời kêu gọi này và đưa ra những giáo huấn quan trọng về học thuyết xã hội
của Giáo hội.

Còn rất nhiều điều có thể nói về Đức
Bênêđictô và chứng tá của ngài trong đời sống Giáo hội
. Trên đây chỉ là 3 điểm đơn giản, được rút ra từ
cuộc đời và di sản của ngài với
lòng
ngưỡng mộ,
đầy xúc động về những
kỷ niệm
,
lòng biết ơn thầm lặng
đối với vị
nguyên giáo hoàng, hoàn tất hành trình 95 năm cuộc đời mình
.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: cruxnow.com (01. 01. 2023)