BA HÌNH THỨC RỬA
TỘI KHÁC NHAU TRONG HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Tác giả: Philip Kosloski

WGPQN (09.01.2022) – Trong Hội thánh Công giáo, có 3 hình
thức rửa tội, nó cho chúng ta biết những người chưa được rửa tội có thể đến được
cửa thiên đàng như thế nào.

Hội thánh Công giáo
dạy : “Chính Chúa Giêsu khẳng định 
Bí tích Rửa tội là cần thiết
để được cứu độ
” (GLCG 1257). Khi nghe những chỉ bảo đó, hầu hết mọi người lập
tức nghĩ đến tất cả những người chưa được rửa tội trên thế giới.

Có vẻ Thiên Chúa bất công và hà khắc,
buộc nhiều người chưa đến được với Bí tích Rửa tội xuống địa ngục. Tuy nhiên,
trong nhiều thế kỷ, Hội thánh đã dạy rằng rửa tội có ba “hình thức” khác nhau.

1. RỬA TỘI BẰNG
NƯỚC

Rửa tội bằng nước
là hình thức “thông thường” quen thuộc nhất mà chúng ta thấy.

“Tiếp đến là nghi thức chính yếu của bí tích : nghi thức
dìm xuống nước biểu thị và thực hiện việc người dự tòng chết đối với tội lỗi và
bước vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ nên giống Đức Kitô trong mầu nhiệm
Vượt Qua. 
Nghi thức Thánh Tẩy được thực hiện một cách có ý nghĩa trước
nhất, qua ba lần dìm người dự tòng trong nước rửa tội.
 Nhưng từ xa
xưa, bí tích có thể được trao ban bằng cách đổ nước ba lần trên đầu của người dự
tòng”
(GLCG 1239).

Cách rửa tội này bắt
chước Chúa Giêsu trong Tin Mừng và là biểu thị cho việc được đắm mình trong đời
sống ân sủng.

Phép rửa bằng nước
không bảo đảm cho chúng ta một vé vào thiên đàng, nhưng nó đặt nền tảng cho ân
sủng mà tất cả các kitô hữu có thể đón nhận hay từ chối. Nếu chúng ta chấp nhận
thì Thiên Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta đi trên chính lộ, trong vòng tay yêu
thương của Chúa.

2. RỬA TỘI DO
LÒNG MUỐN

Hình thức rửa tội
thứ hai này khó hiểu nhất và cũng là một trong những hình thức giải thích cởi mở
nhất.

Ví dụ rõ ràng nhất
về hình thức rửa tội do lòng muốn, tức là khi một người đang trên tiến trình nhận
phép rửa nhưng không thể hoàn thành nó.

“Đối với những người dự tòng chết trước khi được rửa tội,
nếu họ minh nhiên ước muốn được rửa tội, đồng thời sám hối tội lỗi và sống đức
mến, thì họ được bảo đảm ơn cứu độ, dù chưa thể lãnh nhận bí tích”
(GLCG 1259)

Tuy nhiên, điều này
cũng bao gồm 
bất cứ ai có thể đã “khao khát” được rửa tội, ngay cả khi
họ chưa hề biết gì về bí tích
.

“Vì Chúa Kitô đã chết cho tất cả và vì mọi người chỉ
có một ơn gọi cuối cùng là kết hợp với Thiên Chúa, nên ta phải tin chắc rằng
Chúa Thánh Thần ban cho mọi người khả năng tham dự vào mầu nhiệm Phục Sinh,
cách nào đó chỉ có Chúa biết”. 
Bất kỳ ai, dù không nhận biết Tin Mừng
và Hội Thánh của Chúa Kitô, nhưng tìm kiếm và thực thi ý muốn của Thiên Chúa
theo sự hướng dẫn của lương tâm, có thể được cứu độ
. Chúng ta có thể giả
thiết họ sẽ 
khao khát lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, nếu họ biết đến
sự cần thiết của bí tích này”

(GLCG 1260).

Đây là hình thức rửa
tội bao quát nhất, vì nó bao gồm bất kỳ ai khao khát được rửa tội “nếu họ
biết đến sự cần thiết của bí tích này”. Cuối cùng điều đó phụ thuộc vào lòng
thương xót của Thiên Chúa và quyết định của Ngài về việc người đó đã đi theo
con đường đã vạch ra cho mình như thế nào.

Mấu chốt ở đây
chính là người đó không biết được tầm quan trọng của phép rửa.

3. RỬA TỘI BẰNG
MÁU

Sau rửa tội bằng nước,
hình thức rửa tội này là rõ ràng nhất. Về cơ bản đó là khi một người 
chưa
được rửa tội nhưng chết vì đức tin Kitô giáo
.

“Hội Thánh luôn xác tín rằng những người chịu chết
vì đức tin mà trước đó chưa được rửa tội,
 thì coi như đã được thanh tẩy,
vì đã chết cho Đức Kitô và với Đức Kitô”
(GLCG 1258).

Dù không phải là một
tín hữu, nhưng nếu bạn chết vì Chúa Kitô, thì điều chắc chắn đó là bạn đã “được
rửa tội”.

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ từ aleteia.org (08.01.2022)

Nguồn: gpquinhon.org