(21.11.2021– Chúa nhật 34 TN Năm B – Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ)

christ-the-king.jpg
Ảnh: 
wescover.com

Lời Chúa: Ga 18,33b-37

 

33 Khi Ấy, Philatô trở vào dinh, cho gọi Ðức Giêsu và nói với Người: “Ông có phải là vua dân Dothái không?” 34 Ðức Giêsu đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” 35 Ông Philatô trả lời: “Tôi là người Dothái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” 36 Ðức Giêsu trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Dothái. Nhưng nay Nước tôi không thuộc chốn này”. 37 Ông Philatô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Ðức Giêsu đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”.

 

Suy Niệm

 

Chuyện làm vua của Đức Giêsu đã bắt đầu
từ lâu,

từ lời truyền tin của sứ thần cho Đức Mẹ:

“Đức Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua
Đavít.

Người sẽ trị vì nhà Gia cóp đến muôn đời,

và Nước của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc
1,32-33).

Ngay từ khi được thụ thai, Đức Giêsu đã
là Thiên Tử,

là Con Đấng Tối Cao, là Vua của một Nước.

Nhưng Nước đó khác với những gì người ta
mong đợi.

Chính vì thế khi dân chúng định bắt Ngài
làm vua

sau dấu lạ bánh hóa nhiều,

Đức Giêsu đã rút lui lên núi một mình
(Ga 6,15).

Ngài thấy đó không phải là con đường Cha
muốn.

Ngài không làm vua theo nghĩa chính trị.

 

Khi Đức Giêsu vào thành Giêrusalem lần
cuối,

dân chúng cầm nhành lá thiên tuế ra đón
Ngài tung hô:

“Chúc tụng vua Ítraen!” (Ga 12,13).

Nhưng Vua Giêsu lại không ngồi trên lưng
ngựa,

mà hiền từ ngồi trên lưng một con lừa tơ
(Ga 12,14).

Ngài biết cái chết kinh khủng đang chờ
mình.

Ngài không phải là một vị vua khải hoàn
chiến thắng,

nhưng là một tên tội phạm sắp bị xét xử.

Khi Philatô xử án Đức Giêsu,

câu hỏi đầu tiên của ông trong cả bốn
Phúc Âm là:

“Ông 
có phải là vua người Do-thái không?”

Ba lần Đức Giêsu trả lời một câu như
nhau:

“Chính ông nói đó !” (Mt 27,11;  Mc 15,2; 
Lc 23,3).

Có vẻ Ngài không minh nhiên nhận mình là
vua,

nhưng Ngài cũng không rõ ràng từ chối.

Ngài không muốn Philatô hiểu Ngài là một
vị vua,

muốn đứng lên để lật đổ đế quốc Rôma.

Nhưng Ngài vẫn là vua theo nghĩa rất đặc
biệt.

 

Trước mặt Philatô đầy quyền uy,

ba lần Ngài nhắc đến “Nước của Ngài” (Ga
18,36).

Nước ấy có những đặc điểm không giống
các nước khác.

Một Nước không thuộc về thế gian này,

không thấy trên bản đồ, nhưng lại chi phối
cả thế giới.

Một nước không có binh lính chiến đấu để
bảo vệ vua.

Dân của Nước này là những người thuộc về
sự thật,

đã lắng nghe tiếng của vị Vua sinh ra và
đến thế gian

để làm chứng cho sự thật (Ga 18,37).

Đó là vị Vua đầu đội vương miện bằng
gai,

mình khoác áo choàng đỏ tía (Ga 19,5)

được Philatô đưa ra ngoài giới thiệu với
dân chúng.

Đó là vị Vua chịu đóng đinh với tấm bảng
trên đầu:

“Giêsu Nadarét, vua người Do-thái” (Ga
19,19).

Đức Giêsu đã xây dựng Nước của Ngài một
cách lạ lùng,

không có bóng dáng của  vinh quang hay quyền lực,

trái lại, chỉ có những gì thế gian ruồng
bỏ khinh chê.

 

Chúng ta thường cầu xin Cha cho “Nước
Cha trị đến.”

Nước Cha với Nước của Vua Giêsu là một.

Khi Nước của Vua Giêsu được cả nhân loại
nhận biết

thì Nước Chúa Cha được hiển trị.

Nhưng chỉ cầu xin thì không đủ, còn cần
cộng tác nữa.

Người Kitô hữu phải cộng tác với Vua
Giêsu

để xây dựng Nước Trời ngay trên mặt đất,

Nước của sự thật và sự sống,

của tình thương, công lý và hòa bình.

Như Thầy Giêsu, chúng ta phải làm chứng
cho sự thật,

và chấp nhận mỗi ngày vác thập giá theo
chân Thầy.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa Giêsu,

những hạt cải Chúa gieo vãi cách đây hai
ngàn năm

nay đã trở thành cây cao

cho chim trời rủ nhau trú ngụ.

Nhúm men nhỏ bé được Chúa vùi vào khối bột

đã làm bột dậy lên,

để trở nên tấm bánh thơm ngon cho thế giới.

 

Sau hai mươi thế kỷ,

các môn đệ Chúa

không còn là Nhóm Mười Hai bé nhỏ

Hôm nay, các kitô hữu chiếm gần một phần
ba thế giới.

Chúng con được mời gọi

xây dựng Nước Chúa trên trần gian,

cho đến khi mọi người nhận biết và tin
yêu Chúa.

 

Xin cho chúng con đừng mặc cảm

vì người công giáo chỉ là thiểu số trên
quê hương Việt Nam.

Nhưng xin cho chúng con mạnh dạn làm chứng
cho Chúa

Trong việc xây dựng một xã hội công bằng
và huynh đệ.

 

Hôm nay chúng con

phải tiếp tục làm việc như Chúa,

gieo hạt giống để làm nên những cánh rừng,

trở nên chất xúc tác

để biến đổi môi trường mình sống.

Và chúng con biết rằng sớm muộn cũng sẽ
thành công

vì tin Chúa vẫn cần cù làm việc với
chúng con. Amen

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.