Suy niệm Lời Chúa ngày thứ 5 sau CN 26 TNB

LC10_1-12.jpg

Hôm nay chúng ta được mời gọi hãy trở
nên sứ giả truyền thông Lời Chúa cho mọi người ngang qua các Bài đọc Phụng vụ.

Muốn truyền thông Lời Chúa, tiên vàn
chúng ta phải biết sâu Lời Chúa, đọc Lời, và sống Lời.

Quả thật, trong cuộc sống đời thường, nếu
chúng ta muốn giới thiệu cho ai cái gì thì trước tiên, chúng ta phải là người nắm
bắt và biết rõ về cái đó, thì lời giới thiệu của chúng ta mới có hiệu lực và
đón nhận được sự tin tưởng của người khác. Bài Tin mừng hôm nay, Thánh Lu-ca
(10, 1-12) trình thuật cho chúng ta việc sai đi của Đức Giê-su đối với nhóm 72
môn đệ. Không chỉ Nhóm Mười Hai, hôm nay, Đức Giê-su tiếp tục sai nhóm 72 môn đệ
lên đường để trao ban sự bình an và mời gọi mọi người đón nhận sứ điệp: Triều đại
Nước Thiên Chúa đã đến gần. Nhóm 72 môn đệ được sai đi như lời mời gọi tất cả mọi
người mà không phân biệt ai cả để ra đi truyền thông Lời Chúa cho muôn dân muôn
nước. Thật vậy, có thể nói truyền thông Lời Chúa là trách nhiệm của tất cả mọi
người mà không riêng gì của ai.

Hành trang ra đi truyền thông Lời Chúa
phải thật đơn giản và nhẹ nhàng mà không rườm rà hay cồng kềnh. Quả thật, Đức
Giê-su đã mời gọi: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi
ai dọc đường.” (c.4). Như vậy, để đến với người khác, nhất là những người nghèo
Lời Chúa, chúng ta càng phải trở nên thanh thoát mà không vướng bận của cải vật
chất. Chúa muốn chúng ta chăm chú vào công việc rao giảng Lời Chúa, loan báo
Tin mừng hơn là chỉ lo tích trữ hay chủ tâm vào những tiện nghi bên ngoài để nhằm
lo lắng cho bản thân mình.

Tại sao không phải lo lắng của cải hay
tiện nghi khi đi truyền thông Lời Chúa? Vì làm thợ đáng được trả công. Chúa muốn
chúng ta cứ cố gắng nỗ lực làm việc miệt mài cho sứ vụ, còn mọi sự khác Chúa sẽ
lo liệu cho ngang qua các mạnh thường quân. 

Chất liệu để truyền thông Lời Chúa là sự
bình an.

Đến nhà nào thì hãy nói: Bình an cho nhà
này. Hiện diện là trao ban sự bình an và niềm vui chứ không phải hận thù, ghen
ghét và nỗi buồn. Là sứ giả của niềm vui Tin mừng, chúng ta không đến với tha
nhân với vẻ mặt đưa đám nhưng hãy niềm nở, cởi mở và thân thiện. Đón nhận niềm
vui từ Chúa, từ Tin mừng, chúng ta không thể không trao ban niềm vui và bình an
cho người khác. Hiện diện là trao ban. Hiện diện là gặp gỡ. Hiện diện là biến đổi.
Hiện diện là niềm vui là vậy.

Tuy nhiên, như Đức Giê-su đã mời gọi:
“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả
những thứ kia (những điều cần thiết cho cuộc sống) Người sẽ thêm cho.” (Mt
6,33). Như trong Bài đọc I, dân Is-ra-en đã sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa và mau
mắn tuyên xưng rằng bỏ Chúa chúng tôi sẽ chết. Chúa mới là sự sống, là gia nghiệp
của chúng tôi. Cũng vậy, để trở nên người truyền thông Lời Chúa hiệu quả và
đúng đắn, người ki-tô hữu trước tiên phải tìm gặp Chúa ngang qua việc đón nhận
Lời Ngài và nhất là đón nhận Mình Máu Ngài nhằm có sức mạnh và sự can đảm để
lên đường làm chứng về Chúa cho người khác trong mọi nơi và mọi lúc bằng cuộc sống
đượm tình bác ái yêu thương.

Linh mục
Phaolô Phạm Trọng Phương