(05.12.2021 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng, Năm C)

MirrorOfSaintJohnTheBaptist.jpg

Lời Chúa: Lc 3, 1-6

 

Năm thứ mười lăm dưới
triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê
làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và
Trakhonít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, Khanna và Caipha làm thượng tế,
có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là ông Gioan trong hoang địa. Ông
liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ
lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách sứ Isaia rằng:

“Có tiếng người hô trong
hoang địa:

hãy dọn sẵn con đường
của Ðức Chúa,

sửa lối cho thẳng để
Người đi.

Mọi thung lũng, phải lấp
cho đầy,

mọi núi đồi, phải bạt
cho thấp,

khúc quanh co, phải uốn
cho ngay,

đường lồi lõm, phải san
cho phẳng.

Rồi hết mọi người phàm
sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”

 

Suy niệm:

 

Malakhi được coi là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước

Ông viết một lời tiên tri ở cuối cuốn sách của ông:

“Này Ta sai ngôn sứ Êlia đến với các ngươi,

trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến” (Ml 3,23).

Bởi đó nhiều người Do-thái đã tin và chờ.

Người ta chờ Êlia trở lại để chuẩn bị cho Chúa đến.

Dân Israel đã chờ vị ngôn sứ đó từ năm thế kỷ.

Khi Gioan Tẩy giả xuất hiện, người ta tin ông là Êlia.

 

Nhưng Gioan không xuống từ trời trong cơn gió lốc (2V 2,11).

Ông được sinh ra bởi một đôi vợ chồng cao niên, hiếm muộn.

Thiên sứ đã báo cho người cha là Dacaria biết về Gioan:

em sẽ được đầy thần khí và quyền năng của Êlia (Lc 1,17).

Dacaria biết con mình sẽ là ngôn sứ của Chúa,

đi trước Chúa, để dọn đường cho Ngài,

và giúp dân Israel nhận biết ơn cứu độ (Lc 1,76-77).

 

Mỗi lần đến Mùa Vọng, chúng ta lại gặp Gioan Tẩy giả,

một ngôn sứ thích sống trong hoang địa (Lc 1,80).

Ông đã sống ở đó cho đến khi bắt đầu sứ vụ.

Người Do-thái vui khi nhận ra ông là ngôn sứ,

vì họ biết Thiên Chúa đã muốn nối lại với Israel

cuộc đối thoại bị cắt đứt qua nhiều thế kỷ.

“Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan” (Lc 3,2).

Lời Chúa đến với Gioan như xưa đã đến với các ngôn sứ.

Chính hoang địa là nơi Chúa nói với Gioan

để Gioan nói lại cho dân chúng.

Gioan không nói lời của mình, không làm việc của mình.

Ông là người phát ngôn của Chúa và làm việc cho Chúa.

Ông đã đi khắp vùng ven sông Giođan

kêu gọi người ta đến với ông để lãnh nhận phép rửa.

Phép rửa này nhằm giúp họ bày tỏ lòng sám hối,

mong được ơn tha tội, làm hòa với Chúa (Lc 3,3).

Gioan ý thức mình là người dọn đường.

Ông nhận ra mình chính là tiếng hô trong hoang địa,

nên ông tâm đắc với lời mời gọi trong sách Isaia:

“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa…” (Is 40,3).

Gioan không mời người ta dọn con đường vật chất,

nhưng con đường trong tâm của mình.

Con đường ấy vốn mấp mô, quanh co, lồi lõm.

nay phải làm cho ngay thẳng, phẳng phiu.

Để chuẩn bị con đường như thế, cần hối cải và hoán cải.

Hoán cải là biến đổi tâm của mình, từ đó đổi cả cuộc đời.

Gioan mời người ta đến để ông dìm họ xuống dòng nước.

Dòng nước thanh tẩy và đưa họ vào cuộc sống mới.

 

Thiên Chúa đã cho xuất hiện ngôn sứ Gioan,

vào thời đế quốc Rôma đô hộ người Do-thái.

Thượng tế Kha-nan đã bị Rôma truất phế

để đưa con rể ông là Cai-pha lên thay.

Vào thời ấy, đất Israel bị chia để trị, một phần cho Philatô,

ba phần dành cho ba con trai của Vua Hêrôđê Cả.

Gioan đến vào cái thời hỗn loạn nhiễu nhương như thế,

để chuẩn bị đường cho Đấng Cứu độ, cho Đức Chúa (Lc 2,11).

 

Thời nào Thiên Chúa cũng tặng cho nhân loại những Gioan,

những người dọn đường cho Con Ngài đến.

Gioan can đảm mời gọi người ta hoán cải đổi đời,

và chính ông cũng có can đảm để sống hoán cải.

Con Thiên Chúa đã đến trần gian từ 2000 năm qua,

nhưng thế giới hôm nay vẫn giống với thời của Gioan Tẩy giả,

vẫn cần tự do, cần bình an, cần hạnh phúc.

Bởi đó vẫn cần những người dọn đường như Gioan.

 

Cầu nguyện:

 

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa

về tất cả những điều Chúa đòi hỏi nơi con trong suốt cuộc đời.

Chúc tụng Chúa về thời đại con đang sống.

Chúc tụng Chúa về những giờ phút sướng vui

và những ngày tủi thân buồn bã.

Chúc tụng Chúa về cả những gì

Chúa đã không cho con được hưởng.

 

Lạy Chúa, xin đừng sa thải

người tôi tớ bất xứng và lười biếng của Chúa đây.

Ôi lạy Chúa khôn ngoan, nhân hậu và yêu thương,

xin đừng đuổi con xa Chúa.

Xin giữ con để con luôn phụng sự Chúa trong suốt đời con.

Xin giữ con để con phục vụ bất cứ điều gì Chúa muốn.

Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường,

con xin Chúa vẫn luôn kiên nhẫn,

để không bao giờ mỏi mệt về con,

và giữ con luôn luôn phụng sự Chúa.

 

Xin Chúa đến giúp con,

ban cho con ơn bắt đầu và lại bắt đầu,

cho con biết cậy trông

cả những khi cùng đường tuyệt vọng,

cho con tin chắc rằng Chúa sẽ thắng,

một chiến thắng huy hoàng nơi con.

                
       Karl Rahner

Lm. Antôn Nguyễn Cao
Siêu, S.J