9.1.2022 Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Is 55:1-11; Is 12:2-3,4,5-6; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11)

Mc1_7-11.jpg

Lễ nghi của phép rửa tội là một lễ nghi
tuyệt đẹp. Khi lãnh nhận phép rửa tội, chúng ta được chính thức nhận một tên,
và được đón tiếp vào gia đình của dân Thiên Chúa. Những lời cầu nguyện thật
đáng yêu được đọc lên cho chúng ta. Thân thể chúng ta được ghi dấu thánh giá, dấu
hiệu tình yêu của Đức Kitô đối với chúng ta. Nước được đổ xuống trên chúng ta.
Nước là biểu tượng của sự tẩy rửa, chúng ta được tẩy rửa khỏi tội lỗi. Nhưng đặc
biệt hơn, nước còn là biểu tượng của sự sống. Trong phép rửa tội, chúng ta được
chia sẻ sự sống không thể chết được của Thiên Chúa.

Gioan xuất hiện, dân chúng kéo đến nghe
ông giảng và chịu phép rửa. Trong cả xứ nổi lên một cuộc phục hưng chưa từng
có, một phong trào quay về với Thiên Chúa. Khi thấy điều đó, Chúa Giêsu biết giờ
của Ngài đã điểm. Không phải Ngài cảm biết tội lỗi và ăn năn, Ngài biết rằng hiện
giờ Ngài phải đồng hoá mình với phong trào quay về với Thiên Chúa này. Đổi với
Chúa Giêsu, sự xuất hiện của Gioan là một tiếng kêu gọi của Thiên Chúa và hành
động, và hành động thứ nhất của Ngài là đồng hoá mình với dân chúng trong cuộc
tìm kiếm Thiên Chúa. Nhưng trong lễ rửa của Chúa Giêsu có một sự kiện xảy ra.

Trước khi Ngài có thể quyết định về bước
quan trọng này, Ngài phải biết chắc mình làm việc phải lẽ; và trong lúc Ngài chịu
phép rửa, Thiên Chúa đã phán với Ngài. Xin đừng lầm sự việc xảy ra tại lễ rửa
là một kinh nghiệm riêng tư cho Chúa Giêsu. Tiếng nói của Thiên Chúa đã đến với
Ngài và tiếng đó xác định rằng Ngài đã có một quyết định đúng. Nhưng hơn thế nữa,
chính tiếng đó chỉ cho Ngài thấy tất cả con đường của Ngài. Thiên Chúa đã phán
với Chúa Giêsu: “Đây là Con yêu dấu của Ta.” Câu này gồm hai phần “Con là Con
yêu quý của Cha” là câu trích từ Thánh vịnh 2,17 được coi là lời diễn tả về Đấng
Cứu Thế hứa ban. Còn câu “Ta hài lòng về con” là một phần của Isaia 42,1, diễn
tả người Đầy tớ Đau khổ của Chúa Gia-vê có hình ảnh trọn vẹn trong Isaia 53.

Cho nên trong lễ rửa của Chúa Giêsu có rất
nhiều ý nghĩa: có ý nghĩa về Nước Trời đã đến vì lúc đó là lúc Chúa Giêsu bắt đầu
rao giảng Nước Trời. Cũng có nghĩa là lúc Đức Giêsu được xức dầu tấn phong bằng
Thánh Thần để thi hành một sứ mạng trọng đại. Cũng có nghĩa là Ngài đồng hoá với
loài người tội lỗi, dầu “vốn không biết tội lỗi nhưng trở nên tội lỗi vì cớ
chúng ta” và hạ mình nhận lấy phép rửa của Gioan.

Tiếng từ trời “Con là con yêu quý của
Cha, Cha hài lòng về con “là tiếng nói của ân phúc. Đó là tiếng nói thừa nhận.
Còn ân phúc nào lớn hơn là được Thiên Chúa thừa nhận. Aben dâng lễ tế được
Thiên Chúa thừa nhận, đó là ân phúc đối với Aben. Ngược lại, sự từ khước tế lễ
của Cain là một lời nguyền rủa. Còn ân phúc nào lớn hơn là khi được Thánh Thần
đáp đậu và nhận lấy quyền phép từ trên cao.

Chúa Giêsu đã đến với ông Gioan để lãnh
nhận phép rửa, nhưng chính ông Gioan đã khẳng định ông chỉ làm phép rửa bằng nước,
còn Chúa Giêsu mới là Đấng làm phép rửa bằng Thánh Thần. Chúa Giêsu đã khai mở
bí tích Thánh Tẩy cho những kẻ theo Ngài bằng việc đích thân Ngài xin lãnh phép
rửa từ Gioan. Chúa Giêsu muốn chúng ta có sự tiếp nối giữa Giao ước cũ và Giao
ước mới, tiếp nối giữa lời rao giảng của vị ngôn sứ cuối cùng –cao đẹp hơn tất
cả các vị trước– với lời rao giảng của chính Ngài để thiết lập Nước Thiên Chúa.
Tuy nhiên, lễ rửa này Ngài đã biến đổi để có thể thực sự khai mào cho bí tích
Thánh Tẩy.

Như thánh Luca kể lại cho chúng ta. Ngài
kéo dài nghi thức bằng lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện này mang lại hiệu quả là
trời mở ra. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa trời mở ra như sau này trời cũng mở ra
mỗi khi bí tích Thánh Tẩy được cử hành, vì bí tích Thánh Tẩy không những chứng
tỏ việc được tẩy sạch tội lỗi mà còn cho thấy ơn phúc dư đầy trời tuôn đổ xuống
cho. Hơn thế nữa, qua việc cầu nguyện, Chúa Thánh Thần đến với Chúa Giêsu.
Chính Thánh Linh này cũng hướng dẫn Chúa Giêsu trong tất cả các hoạt động của
Ngài, trong tất cả các công việc giáo huấn và chữa lành bệnh tật… tượng trưng
cho ơn cứu độ từ nay được ban cho nhân loại hầu giải thoát khỏi mọi nỗi khổ
đau. Việc đến của Chúa Thánh Thần tiên báo ơn Chúa Thánh Thần sẽ được ban xuống
cho mỗi thụ nhân để nâng lên hàng nghĩa tử của Thiên Chúa.

Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa nhắc lại
cho con người nhớ rằng, con người khao khát cần đến Thiên Chúa, khao khát được
cứu rỗi và Thiên Chúa đáp lại khao khát này trong Chúa Giêsu Kitô Con Ngài, nơi
một con người không phải là con người tầm thường đã đến nhận phép rửa của Gioan
nơi sông Giócđan, mà nơi một con người vừa là Con Thiên Chúa: “Đây là Con Ta
yêu dấu, Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con”.

Yếu tố thứ hai của biến cố Chúa Giêsu chịu
phép rửa, đó là Chúa Thánh Thần ngự xuống cũng mang một ý nghĩa sâu xa. Khởi đầu
sách Sáng Thế khi bắt đầu công cuộc tạo dựng, Thánh Thần Chúa đã bay lượn là là
trên mặt nước, và trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thánh Thần Chúa ngự
xuống trên Chúa Giêsu dưới hình chim bồ câu. Dĩ nhiên, bay lượn xuống trên Chúa
Giêsu, chi tiết này nói lên sự tạo dựng mới mà Chúa Giêsu thực hiện và phép rửa
là điểm khởi đầu của công cuộc tái tạo nên mới trong Chúa Thánh Thần.

Phép rửa của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng
ta về phép rửa tội của chính chúng ta. Có nhiều lễ nghi mà người ta có thể giữ
trong Giáo Hội. Nhưng tất cả những lễ nghi này đều trở nên mờ nhạt, khi so sánh
với ân sủng cơ bản đối với tất cả: Phép Rửa rội. Khi chúng ta đứng trước ngai
tòa Thiên Chúa, thì những lễ nghi khác không còn quan trọng nữa. Phẩm giá của
chúng ta sẽ chỉ tùy thuộc vào một điều mà thôi – mức độ chúng ta sống ơn phép rửa
tội của chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR