19 15 X Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên. (1Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48.)

Lc_19_45-48.jpg

Đền thờ Giêrusalem luôn được gắn liền với
những thăng trầm của lịch sử dân Do thái. Ngay lúc được vua Salômôn xây cất khoảng
năm 950 (trước Công nguyên), đền thờ Giêrusalem đối với người Do thái luôn đóng
vai trò quan trọng vừa chính trị, vừa tôn giáo, đây là nơi biểu trưng cho sự thống
nhất quốc gia và là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của Israel. Chính vì thế, sau
khi tiến vào Giêrusalem, Đức Giêsu vào Đền thờ, xua đuổi những người lạm dụng Đền
thờ, rồi bắt đầu giảng dạy ở đó.

Ðền thờ là nơi cầu nguyện, nhưng đã bị
trần tục hóa, bị con người biến thành hang trộm cướp, nơi lường gạt nhau; đây
là một sự xuống dốc tinh thần không thể nào chấp nhận được. Trong biến cố đuổi
con buôn ra khỏi Ðền thờ, tác giả Luca xem ra nhấn mạnh đến khía cạnh Chúa
Giêsu hằng ngày đến giảng dạy tại Ðền thờ và có nhiều người chăm chú lắng nghe
Ngài.

Như thế, Luca nhấn mạnh đến dung mạo
trung tâm của Chúa Giêsu tại Ðền thờ thay thế các luật sĩ và tư tế; giai đoạn mới
đã đến, đó là giai đoạn mà theo trình thuật Gioan, Chúa Giêsu đã loan báo cho
người phụ nữ Samari nơi bờ giếng Giacob: “Ðã đến lúc những người thờ phượng
đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm
những kẻ thờ phượng Người như thế”. Sự thật đó được mạc khải nơi Chúa
Giêsu, và thần khí đó là thần khí của Chúa Giêsu được ban xuống tràn đầy cho
các môn đệ.

Hôm nay Tin mừng cho thấy: Đức Giêsu nổi
nóng và đánh đuổi con buôn ra khỏi Đền thờ, vì họ đã sử dụng sai mục đích của
nơi thờ phượng. Vì thế. Đức Giêsu nói: “Nhà Ta là nhà cầu nguyện, thế mà các
ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn trộm cắp”. Khi đánh đuổi con buôn ra khỏi
Đền thờ, Đức Giêsu đã thánh hiến Đền thờ và trả lại cho nó ý nghĩa nguyên tuyền
là nơi thờ phượng Thiên Chúa, chứ không phải là chốn trục lợi, kinh doanh, trao
đổi, buôn bán…

Lời khiển trách của Chúa Giêsu nhấn mạnh
đến tính cách thiêng liêng của Đền thờ vì đó chính là nhà Chúa, là nhà cầu nguyện
nơi Chúa thực sự hiện diện và lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa trách
cứ vì lòng yêu mến con cái Người, vì muốn chúng ta sửa đổi để trở nên trong sạch,
thánh thiện hơn trong sự thờ phượng Người. Chúa giảng dạy trong Đền thờ mỗi
ngày và dân chúng say mê lắng nghe lời Người với trái tim rộng mở và đơn sơ, và
tiếp nhận từ nơi Người tất cả sự ngọt ngào, bình an và ánh sáng đức tin đến độ
không muốn rời bỏ Người (Mỗi ngày một tin vui).

Chúa Giêsu được sai đến để chu toàn sứ mạng:
phụng sự Thiên Chúa Cha và dạy cho người ta cũng tôn thờ Thiên Chúa cách xứng
đáng. Việc đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền thờ cho thấy Chúa muốn
người ta phải thay đổi thái độ thờ phượng và phải tôn trọng Đền thờ. Hành động
của Chúa Giêsu gồm có hai khía cạnh:

 Loại khỏi Đền thờ những gì đi lệch khỏi mục
đích của nó. Việc buôn bán trong Đền thờ đã biến “Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện”
trở thành “sào huyệt của bọn cướp”, cho nên Chúa Giêsu đã đánh đuổi những người
buôn bán trong đó.

Trả lại cho Đền thờ ý nghĩa đích thực của
nó “Hằng ngày Ngài giảng dạy trong Đền thờ”.

Chúa Giêsu nhìn thấy đền thờ, nhà Cha,
nơi cầu nguyện trở nên địa điểm phường của buôn bán, Ngài bừng bừng nổi giận. Sự
kiện thanh tẩy đền thờ, được cả bốn Tin Mừng ghi nhận (Mc 11,15-19; Mt
21,12-17; Lc 19,45-48; Ga 2,13-25).

Dân chúng buôn bán, lạm dụng đền thờ của
Thiên Chúa nên đã làm ô uế đền thờ như ngôn sứ Giêrêmia đã nhìn thấy trước và
tư vấn: “Phải chăng các ngươi coi nhà này, nơi danh Ta được kêu khấn, là hang
trộm cướp sao ?” (Gr 7,11). Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ và thực hiện lời loan
báo của ngôn sứ Dacaria: “Ngày ấy, sẽ không còn lái buôn trong nhà Đức Chúa các
đạo binh nữa” (Dcr 14,21), khi “Người xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò
ra khỏi đền thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật
nhào bàn ghế của họ. Đền Thờ, nhà Chúa Cha phải được thanh tẩy xứng đáng để trả
lại đúng vẻ nguyên tuyền của đền thờ. Ngài đưa về sự thánh thiện đạo thật, đền
thờ thật như Chúa phán qua ngôn sứ Isaia: “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu
nguyện cho muôn dân” (Is 56,7).

Qua cử chỉ thanh tầy Ðền thờ khỏi sự lạm
dụng của những người Do thái thời đó và hằng ngày giảng dạy tại Ðền thờ, Chúa
Giêsu nói lên cho mọi người biết giai đoạn mới đã bắt đầu: Ðền thờ xét như một
tòa nhà, bàn thờ, những lễ vật có giá trị, nhưng tự chúng chưa đủ, cần phải có
một yếu tố quan trọng khác nữa để hoàn thành việc thờ phượng Thiên Chúa hằng sống,
đó là đức tin cá nhân của người đến Ðền thờ dâng lễ vật và đức tin của cộng
đoàn cùng nhau tôn thờ Thiên Chúa. Nếu đến Ðền thờ mà không có đức tin và không
sẵn lòng lắng nghe Lời Chúa, thì con người sẽ dễ lạm dụng và bị lôi kéo theo sự
lạm dụng của người khác.

Thật thế, như Chúa Giêsu dạy đường đi của
đạo là yêu thương, đền thờ là nơi đón tiếp anh chị em tín hữu, không phân biệt
màu da chủng tộc.

Xin Chúa tiếp tục thanh tẩy các ngôi
thánh đường – nhà Chúa, nhà chung, thành nhà yêu thương đùm bọc lẫn nhau và xứng
đáng để dâng lễ tế: Đền thờ Thiên Chúa sẽ loại bỏ tất cả các lễ hy sinh thú vật
để thay thế bằng lễ dâng tinh tuyền bằng tình yêu thương như Chúa đã phán qua lời
ngôn sứ Hôsê: “Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ” (Hs 6,6).

Huệ Minh