(16.12.2021 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Vọng)

15-candle.jpg

Lời Chúa: Ga 5, 33-36

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi”. 

Suy Niệm 

Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu nhiều lần nói về mình:

 “Tôi là Ánh sáng thế gian” (8,12; 9,5; 12,46).

 Ngài là Ngôi Lời, là Ánh sáng thật đến trong thế gian này

 để chiếu soi mọi người chẳng trừ ai (Ga 1,9).

 Tiếc thay có những người đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng,

 vì các việc họ làm thì dối trá và xấu xa (3,19-21).

 Người ta né tránh ánh sáng vì sợ việc mình làm bị bại lộ. 

Nhưng ai sống theo sự thật sẽ bị thu hút bởi ánh sáng của Đức Giêsu.

 Ai theo Ngài sẽ không phải đi trong bóng tối, không sợ vấp ngã (11,10),

 nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống (8,12).

 Ai tin vào Ngài sẽ không sẽ không ở lại trong bóng tối (12,46),

 nhưng sẽ trở nên con cái ánh sáng (12,36).

Gioan Tẩy giả là người được Thiên Chúa sai đến

 để làm chứng cho Ánh sáng là Đức Giêsu (1,7-8).

 Ông là nhịp cầu để mọi người nhờ ông mà tin vào Ánh sáng. 

Gioan không phải là Ánh sáng, dù ông đến trước Đức Giêsu.

 Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài gọi ông là ngọn đèn cháy sáng (c.35). 

Đức Giêsu còn nhắc lại chuyện người Do thái đã cử người đến gặp Gioan.

 Và ông đã làm chứng cho sự thật (c.33 ; x. 1,19-28).

 Sự thật là : Đức Giêsu, Đấng đến sau ông thì cao trọng hơn ông nhiều.

 Ông chỉ là ngọn đèn, còn Đức Giêsu là Ánh sáng.

 Đám đông đã nhờ ngọn đèn ấy mà đến với Ánh sáng.

 Ngọn đèn của Gioan rực sáng giữa lúc dân Do-thái chờ mong,

 và họ đã vui sướng kéo đến với Gioan để hưởng ánh sáng ấy. 

Tiếc thay điều ấy chỉ kéo dài một thời gian, rồi tàn lụi.

 Vì nhiều người không tin Đấng là Ánh sáng mà Gioan làm chứng.

Chúng ta đã gần đến ngày mừng Lễ Chúa Giáng Sinh.

 Lễ Giáng Sinh là lễ mừng Ánh sáng đi vào thế gian tối tăm này.

 Thế giới hôm nay đã được điện khí hóa, và sáng hơn xưa,

 nhưng bóng tối của tội lỗi và sự chết vẫn còn đó.

 Con người luôn có tự do để đón nhận hay từ khước ánh sáng.

 Bóng tối sẽ bủa vây khi tôi đóng cửa lòng mình.

 Thực sự mừng lễ Giáng sinh là dám mở ra trước Ánh sáng,

 không dấu diếm tình trạng tăm tối, lạc hướng của mình,

 nhìn nhận mình đã rời xa sự thật, sự thiện và sự sống.

 Chỉ khi khiêm hạ nhận mình đang bị tối tăm đè bẹp, 

ta mới đẩy lui được sự thống trị của bóng tối nơi ta.

Mừng Giáng Sinh bằng trang trí nhiều đèn màu, không đủ.

 Chỉ mong tôi để Ánh sáng Chúa đi vào bóng tối đời mình,

 biến tôi thành một ngọn đèn cháy sáng như Gioan

 để đem lại niềm vui sống cho thế giới hôm nay.

Cầu Nguyện 

Lạy Chúa là Ánh sáng thân thương,

 giữa những bủa vây của u sầu ảm đạm,

 xin Chúa dẫn con đi.

Đêm thì tối, đường còn xa,

 xin Chúa dẫn con đi,

 xin giữ bước chân con. 

Con đâu dám xin thấy tương lai xa xôi,

 chỉ thấy một bước trước mặt cũng đủ rồi.

Chưa bao giờ con như bây giờ,

 cũng chưa bao giờ con xin Chúa dẫn.

Con đã quen chọn và thấy con đường của mình.

 Nhưng giờ đây,

 xin Chúa dẫn con đi.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J