18 12 X Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, Linh mục (U1840), Tử đạo. (1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.)

four_soils_stained_glass_by_jasamdjole.jpg

Hạt giống Lời Chúa là yếu tố chính của dụ
ngôn, hạt giống Lời Chúa này tự nó có sức mạnh để trổ sinh hoa trái, nhưng khi
được gieo vãi, được rao giảng cho mọi người thì liền gặp phải hoàn cảnh đối nghịch,
gai góc, đá sỏi tùy thuộc vào thái độ chấp nhận cộng tác của người lãnh nhận Lời
Chúa. Người gieo giống ở đây được hiểu là chính Thiên Chúa. Ngài gieo vãi khắp
nơi, trao ban nhưng không cho tất cả mọi người ơn cứu rỗi.

Hạt giống trên 4 mảnh đất khác nhau, đó
là mảnh đất vệ đường, mảnh đất sỏi đá, mảnh đất nhiều bụi gai, và cuối cùng là
mảnh đất tốt. Trong 4 mảnh đất được gieo thì chỉ có nơi mảnh đất tốt, hạt lúa mới
sinh hoa kết quả.

Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn này như
sau: người gieo hạt giống là Thiên Chúa, hạt giống là Lời Chúa.

Mảnh đất vệ đường là những kẻ chẳng thiết
tha gì đến Lời Chúa. Lời gieo xuống đó chẳng bao lâu thì bị quỉ dữ cướp đi.

Mảnh đất sỏi đá là những người mau mắn
đón nhận Lời Chúa nhưng không quý chuộng bao nhiêu. Khi gặp một chút gian khó
là bỏ cuộc.

Mảnh đất nhiều bụi gai là những người
cũng đón nhận Lời Chúa, nhưng điều họ quan tâm hơn cả là những thú vui tội lỗi,
những đam mê của cải trần gian … Các thứ này được ví như là gai góc um tùm dần
dần làm cho Lời Chúa chết ngẹt trong tâm hồn họ.

Mảnh đất tốt là những người sốt sắng đón
nghe Lời Chúa, ghi sâu vào tâm hồn và quảng đại đem ra thi hành trong cuộc sống.

Nội dung dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe rất
đơn giản, ngắn gọn nhưng lại chứa đựng nhiều bài học phong phú và ý nghĩa. Cụ
thể, khi chiêm ngắm hình ảnh người gieo hạt giống nơi trang Tin Mừng hôm nay,
chúng ta có thể gặp được hình ảnh một vị Thiên Chúa giàu lòng quảng đại, tin tưởng
và hy vọng vào con người.

Thật vậy, với dụ ngôn “Người gieo hạt giống”
này, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy lòng quảng đại, tin tưởng và hy vọng của
Thiên Chúa đối với con người chúng ta. Thiên Chúa quảng đại khi gieo hạt giống
Lời Chúa và ân sủng của Chúa vào lòng mỗi người chúng ta. Hạt giống ấy là Đức
Giêsu Kitô, là Ngôi Lời, Con yêu dấu của Chúa Cha được gửi đến thế giới này,
cho dù lúc Chúa Giêsu đến, nhiều người vẫn không thèm đón tiếp Người (x.Ga 1,
11).

Và cho dù tâm hồn chúng ta còn chai cứng
như lề đường, đầy sỏi đá và còn bị nhiều bụi gai dục vọng, đam mê phủ lấp,
nhưng Thiên Chúa vẫn gieo vì tin tưởng trong lòng mỗi người chúng ta đây, không
ai hoàn toàn là mảnh đất “lề đường”, mảnh đất “sỏi đá” hay “bụi gai”, nhưng
trong tâm hồn mỗi người chúng ta đang có một mảnh đất tốt nào đó cho dù nó có
nhỏ bé, thế nhưng khi Lời Chúa được gieo vào tâm hồn thì chắc chắn sẽ sinh hoa
trái là những việc tốt lành thánh thiện.

Thiên Chúa vẫn luôn quảng đại, tin tưởng
và hy vọng nơi từng người chúng ta. Còn phần chúng ta, chúng ta có cái nhìn và
thái độ nào đối với bản thân và mọi người xung quanh?

Thiết nghĩ rằng, nếu Thiên Chúa đã luôn
quảng đại, tin tưởng và hy vọng vào chúng ta, thì chúng ta cũng cần có cái nhìn
và thái độ lạc quan về bản thân chúng ta và mọi người xung quanh như thế.

Trước hết, với bản thân, chúng ta không
có lý do gì để mà tự ti, mặc cảm, thất vọng về bản thân mình. Chúng ta cần vượt
qua những mặc cảm tội lỗi, những yếu đuối để đứng dậy làm lại cuộc đời, để sống
tốt hơn. Thiên Chúa luôn gieo ân sủng của Ngài cho chúng ta qua các bí tích và
Lời của Ngài. Mỗi người chúng ta đều có một giá trị đặc biệt nào đó trước mắt
Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy mở lòng đón nhận ân sủng của Ngài
và làm cho ân sủng đó ngày càng phát triển trong đời sống chúng ta.

Tiếp theo, chúng ta cũng phải luôn có
cái nhìn tích cực đối với mọi người xung quanh. Người ta vẫn thường nói: “Trong
hai người cùng đi đường với ta, thế nào cũng có một người là thầy ta” và “Không
ai xấu đến nỗi không có gì tốt để cho chúng ta học hỏi”. Chính vì thế, trong
các hoạt động tông đồ, chúng ta xác tín rằng không ai hoàn toàn là mảnh đất lề
đường, là mảnh đất sỏi đá hay mảnh đất bụi gai, mà luôn có một phần nhỏ mảnh đất
tốt nào đó để Lời Chúa sinh hoa trái tốt lành, thánh thiện. Do đó, chúng ta hãy
loan báo Lời Chúa, loan báo sự thật, loan báo sự thiện cho mọi người, bởi vì
chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống Lời Chúa mọc lên và sinh hoa kết
quả, chứ không phải chúng ta (x. 1 Cr 3, 5-9).

Thiên Chúa đã có sáng kiến ứng trước cho
con người nhưng phần con người thì cũng cần cộng tác đáp lại. Hai yếu tố không
thể bỏ qua được. Thiên Chúa không áp đặt nhưng kính trọng tự do của con người.
Những trở ngại không cho hạt giống Lời Chúa sinh hoa trái là thái độ hời hợt,
xu thời, không kiên trì, lo lắng tích trữ giàu sang vật chất, say mê đi tìm thú
vui.

Mỗi người chúng ta cần canh tân đời sống
cộng tác với ơn Chúa ban, cố gắng sao để trở thành mảnh đất tốt đón nhận hạt giống
Lời Chúa. Một tâm hồn cao thượng, quảng đại và kiên trì giữa những gian nan thử
thách của cuộc đời, đó là điều Thiên Chúa hằng mong ước gặp được nơi mọi người
đồ đệ của Ngài, nơi mỗi người chúng ta hôm nay.

Huệ Minh