18 14 X Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên. (Tr) Cung hiến đền thờ Thánh Phê-rô và đền thờ Thánh Phao-lô ở Rôma. (1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.)

Weeping-for-Jerusalem.jpg

Hoàng đế Roma Constantino năm 323, sau
khi công nhận đạo Công Giáo, mở ra kỷ nguyên chấm dứt thời kỳ Giáo Hội Công
Giáo bị bắt bớ bách hại trong toàn đế quốc Roma, đã cho xây dựng Vương cung
thánh đường trên ngôi mộ Thánh Phêrô ở chân đồi Vatican. Phần phía Nam của
thánh đường nằm ở bên phần sân diễn trò xiếc giải trí của vua chúa Roma, nơi
đây Thánh Phêrô dưới thời Hoàng đế Nero đã bị hành quyết đóng đinh ngược tử vì
đạo năm 67 sau Chúa giáng sinh.

Ngôi mộ của Thánh Phêrô nằm ngay dưới
bàn thờ chính của đền thờ. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XII. vào thế kỷ 20. đã
có cuộc khai quật khảo cổ, và tìm thấy ngôi mộ cùng dấu tích sùng kính Thánh
Phêrô của giáo hữu thời xa xưa hồi thế kỷ thứ nhất và thứ hai.

Theo truyền thuyết kể lại, ngôi đền thờ
thời Constantino được Đức Giáo Hoàng Silvester I thánh hiến ngày 18.11.326, và
ngôi đền thờ được xây dựng hoàn thành vào giữa thế kỷ thứ 4 sau khi hoàng đế
Constantino qua đời.

Trong thời kỳ các Đức Giáo Hoàng sống
lưu vong ở Avignon bên Pháp từ 1309 – 1377, đền thờ bị xuống cấp hư hại. Nhưng
sau đó từ năm 1450 đền thờ được sửa chữa lại. Sau cùng dười thời Đức Giáo Hoàng
Julius II. năm 1506 ngôi đền thờ cũ có tuổi thọ 1200 năm bị phá hủy hoàn toàn.
Và ngài đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi đền thờ mới như đang thấy ngày nay.

Công trình xây dựng đền thờ mới do Kỹ sư
Bramente vẽ họa đồ và Kỹ sư Michelangelo thực hiện. Công việc xây dựng kéo dài
trên 100 năm. Ngôi đền thờ mới cũng được xây ngay trên ngôi mộ của Thánh tông đồ
Phêrô, và là thánh đường lớn nhất của Giáo Hội Công Giáo. Đức Giáo Hoàng Urbano
VIII. đã làm phép thánh hiến khánh thành ngôi đền thờ mới cũng vào ngày
18.11.1626, mà trước đó 1300 năm ngôi đền thờ cũ thời vua Constantino ngày
18.11.326 cũng đã được làm phép thánh hiến.

Đền thờ Thánh Phêrô là công trình xây dựng
trổi vượt về hình thức nghệ thuật, và mang ý nghĩa trung tâm điểm của Giáo Hội
Công Giáo hoàn cầu.

Công trình này được các vị kỹ sư cùng
điêu khắc danh họa góp công sức thực hiện từ Bramante đến Raffael, Peruzzi,
Michaelangelo, Giacomo della Porta, phần trang trí nghệ thuật do những kiệt tác
của danh họa thiên tài Michaelangelo, Bernini và nhiều người khác nữa.

Thánh Phaolô là vị Tông đồ dân ngoại đã
loan truyền tin mừng Chúa Giêsu Kitô từ bên vùng Trung Đông nước Do Thái sang tận
Âu châu. Đi tới đâu Ông thành lập Giáo đoàn Kitô giáo, và viết 14 thư mục vụ,
như nền tảng giáo lý, gửi các Giáo đoàn Kitô giáo. Và sau cùng vào khoảng năm
64. chết chịu tử vì đạo dưới thời hoàng đế Nero ở Roma.

Ngay từ năm 200 đã có bảng ghi nhớ tưởng
niệm ngôi mộ Thánh Phaolô ở Via Ostia. Hoàng đế Constantino theo dấu chứng đó
đã cho xây ngôi đền thờ ở ngoài thành Roma năm 324 để kính Thánh Phaolô, và được
Đức Giáo Hoàng Sylvester thánh hiến.

50 năm sau, năm 374 Hoàng đế Theodosius
I. cho xây mở rộng ngôi đền thờ to lớn thêm ra. Đến thời Đức Giáo Hoàng Leo I
(trị vì từ 440-461) ngôi đền thờ được xây dựng hoàn thành. Tháng Bảy 1823 ngôi
đền thờ thời Constantino bị trận hỏa hoạn thiêu hủy hư hại nặng, chỉ phần hậu
cung thánh với những bức tranh Mosaic từ thế kỷ thứ 5 và 13 còn nguyên vẹn
không bị cháy.

Ngôi đền thờ mới kính thánh Phaolô ngoại
thành được xây dựng lại ngày 10.12.1855 dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio IX. được
làm phép thánh hiến.

Trong vương cung thánh đường Thánh
Phaolô ở trên phần đầu tường chung quanh có hình vẽ khắc kiểu Mosaic các Đức
Giáo Hoàng của Hội Thánh Công Giáo từ Thánh Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi cho
tới vị Giáo hoàng đương kim.

Ngày 25.01.1959, vào ngày lễ kính Thánh
Phaolô tông đồ trở lại, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. trong đền thờ này đã tuyên
bố mở Công đồng chung Vaticano II 1960-1965. Đền thờ gọi là ngoại thành, vì nằm
ở ngoài tường thành Roma do hoàng đế Aureliano xây bức tường bao quanh Roma năm
271 để ngăn chống các tấn công của các sắc dân từ bên ngoài vào trong thành
Roma.

 Tin Mừng hôm nay, đi liền sau biến cố Chúa
Giêsu tiến vào thành Giêrusalem. Nhưng không như bao lần khác, Chúa Giêsu vào
thành Giêrusalem lần cuối cùng này để thực hiện cuộc Vượt Qua đem lại ơn cứu rỗi,
hòa giải giữa con người với Thiên Chúa, và giữa con người với nhau. Ðây là giờ
Thiên Chúa viếng thăm, giờ mang đến ơn cứu rỗi, tuy nhiên, những vị lãnh đạo Do
thái tại Giêrusalem, như chúng ta sẽ thấy trong cuộc khổ nạn của Chúa, họ không
những từ chối, mà còn xách động dân chúng chối bỏ Chúa, yêu cầu quan Philatô ra
lệnh đóng đinh Chúa vào Thập giá và tha Baraba cho họ. Như thế, dù có sự nồng
nhiệt hoan hô Chúa khi Ngài cỡi trên lưng lừa tiến vào thành thánh, thì sự nồng
nhiệt đó cũng chỉ là thoáng qua, và Chúa Giêsu nhận thấy ơn cứu rỗi mà Ngài
mang đến bị con người khước từ hơn là đón nhận.

Ðiều xảy ra cho thành Giêrusalem cũng có
thể xẩy đến cho mỗi người ở mọi thời: mỗi người đều có những giây phút hồng
phúc được Chúa viếng thăm đem đến ơn lành. Theo quan niệm Kinh Thánh, giây phút
Thiên Chúa viếng thăm là giây phút Ngài thực hiện lòng nhân từ. Thánh Luca đã
nhấn mạnh ý nghĩa này trong hai bài thánh ca ở đầu sách Tin Mừng của Ngài, đó
là bài ca của ông Dacaria và của Ðức Maria. Trong bài ca chúc tụng của mình,
Dacaria đã nêu bật lòng nhân nghĩa của Thiên Chúa: chính vì lòng nhân nghĩa mà
“Thái dương từ cao xanh khấng viếng thăm ta”.

Còn về phần mình, ý thức giờ Thiên Chúa
viếng thăm đang xẩy ra không những cho bản thân, mà còn cho cả dân tộc và toàn
thể nhân loại, Ðức Maria đã nhận định về ý nghĩa sâu xa của việc Thiên Chúa viếng
thăm: “Lòng nhân nghĩa của Người suốt đời nọ đến đời kia, trên những kẻ
kính sợ Người”. Chỉ có một lý do cho cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, đó là
thể hiện lòng nhân nghĩa đối với những người được Ngài viếng thăm. Do đó, nếu
không đón nhận giờ Chúa viếng thăm, con người không những gây thiệt hại cho
chính mình, mà còn cho cả người khác nữa.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết lắng
nghe tiếng Chúa cảnh tỉnh, đồng thời biết mở rộng tâm hồn đón nhận những giây
phút ân sủng của Chúa để được sống an vui hạnh phúc.

Huệ Minh