(26.9.2021 – Chúa nhật 26 Thường niên, Năm B)

Domenico_ghirlandaio,_chiamata_degli_apostoli.jpg

Lời Chúa: Mc 9, 38-43.45.47-48

8 Hôm ấy, Ông Gioan nói với Ðức Giêsu:
“Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố
ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. 
39 Ðức Giêsu
bảo: “Ðừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ,
rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 
40 Quả thật,
ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
 41 “Ai cho
anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật
anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 
42 “Ai làm
cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá
lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.
 43 Nếu tay anh
làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn
hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 
45 Nếu
chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi
sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục, 
47 Nếu
mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước
Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,
 48 nơi
giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.


Suy Niệm

 

Chúng ta sống trong một thế giới có nhiều
gương xấu.

 Gương xấu lan nhanh nhờ các phương tiện
truyền thông,

 tạo nên một bầu khí ô nhiễm thấm vào
buồng phổi.

 Ngay trong Hội Thánh cũng có kẻ gây
gương xấu,

 khiến cho đức tin một số người gặp
khủng hoảng.

 Ðức Giêsu tỏ thái độ không khoan nhượng
đối với kẻ này:

 “… thà buộc cối đá lớn vào cổ nó

 mà ném xuống biển còn hơn.”

 Có thể chúng ta đã ít nhiều gây gương xấu.

 Cha mẹ làm ăn bất chính khiến con cái
mất niềm tin.

 Nhà tu hành mê say vật chất khiến tín
hữu thất vọng.

 Những phe phái chia rẽ khiến giới trẻ
nghi ngờ tình yêu.

 Có biết bao duyên cớ đẩy đưa một người
sa ngã.

 Nhiều khi chúng ta, vì vô tình hay thiếu
khôn ngoan,

 không biết hạn chế tự do của mình,

 nên đã làm tổn thương lương tâm của
những người yếu đuối.

 

Tôi có thể gây dịp tội khiến anh em tôi sa
ngã,

 nhưng chính thân xác tôi lại có thể là
dịp tội cho tôi.

 Ðức Giêsu đòi ta chặt tay, chặt chân,
móc mắt,

 nếu những bộ phận đó làm ta phạm tội.

 Hội Thánh không bao giờ hiểu đòi hỏi
này theo nghĩa đen

 (nếu thế thì khó mà có một Kitô hữu
lành lặn!).

 Nhưng chúng ta lại không được coi
thường

 tính chất mạnh mẽ và quyết liệt của đòi
buộc này.

 Chẳng ai trong chúng ta ngạc nhiên

 nếu thấy có người dám chịu cắt bỏ một
phần thân thể

 hầu cứu lấy sinh mạng của mình.

 Người khôn là người dám từ bỏ một điều
quý

 để giữ lại một điều quý hơn.

 Chỉ ai coi cuộc sống vĩnh cửu là điều
quý nhất,

 người ấy mới dám hy sinh mắt và tay
chân,

 những gì vốn là tốt, nhưng nay lại
thành vật cản trở.

 Có bao điều thiết thân, gắn liền với
đời ta,

 nhưng nay đã trở thành vật cản trở.

 Cả những điều ấy, ta cũng phải cắt đứt,
đoạn tuyệt.

 Chấp nhận đoạn tuyệt là chấp nhận đớn
đau.

 Bỏ một tật xấu, một thói quen, một kế
hoạch

 có khi còn đau hơn móc mắt hay chặt
tay.

 Nếu chúng ta can đảm thắng vượt nỗi
đau,

 chúng ta sẽ được tự do thanh thoát.

 Nếu cần một cuộc giải phẫu cho linh
hồn.

 Giải phẫu không phải chỉ là cắt bỏ,

 mà còn là thay thế:

 thay ước muốn nơi trái tim, thay lối
nghĩ nơi bộ óc,

 thay cái nhìn nơi đôi mắt, thay cách
hành động nơi tay.

 

Ðức Giêsu đưa ra những đòi hỏi tận căn.

 Ðể vươn tới Tuyệt Ðối thì cần hy sinh
cái tương đối.

 Ước gì chúng ta ra khỏi thái độ lấp
lửng, nửa vời,

 và dứt khoát chọn Thiên Chúa là Tuyệt
Ðối.


Cầu NguyệnLạy Chúa Giêsu,

 sống cho Chúa thật
là điều khó.

 Thuộc về Chúa thật
là một thách đố cho con.

 Chúa đòi con cho
Chúa tất cả

 để chẳng có gì
trong con lại không là của Chúa.

 

Chúa thích lấy đi những
gì con cậy dựa

 để con thực sự tựa
nương vào một mình Chúa.

 Chúa thích cắt tỉa
con khỏi những cái rườm rà

 để cây đời con
sinh thêm hoa trái.

 Chúa cương quyết
chinh phục con

 cho đến khi con
thuộc trọn về Chúa.

 

Xin cho con dám ra khỏi
mình,

 ra khỏi những bận
tâm và tính toán khôn ngoan

 để sống theo những
đòi hỏi bất ngờ của Chúa,

 dù phải chịu mất
mát và thua thiệt.

 

Ước gì con cảm nghiệm
được rằng

 trước khi con tập
sống cho Chúa

 và thuộc về Chúa

 thì Chúa đã sống
cho con

 và thuộc về con từ
lâu. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao
Siêu, S.J