(16.12.2021 – Thứ Năm Tuần 3 Mùa Vọng)

Saint-John-the-Baptist.jpg


Lời Chúa: Lc 7, 24-30

25 Khi những người ông
Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an
rằng: “Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?
25 Hẳn là không! Thế
thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng
lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong điện.
26 Thế thì anh em đi
xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn
hơn cả ngôn sứ nữa!
27 Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này
Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến! 
28 “Tôi nói cho anh em
biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an;
tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông.
29 Nghe ông giảng,
toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công
Chính và đã chịu phép rửa của ông.
30 Còn những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật thì khước từ
ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông

 

Suy Niệm

 

“Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” (Lc 7, 23).

 Dưới góc độ nào đó, có thể nói Gioan đã “vấp ngã” vì Đức
Giêsu.

 Khuôn mặt của Ngài không như những gì ông nghĩ và mong đợi.

 Ông ngỡ ngàng vì Đức Giêsu hành động ngược với điều ông
trình bày.

 Rõ ràng Gioan vẫn thuộc về thời đại cũ.

 

Nhưng Đức Giêsu tôn trọng vị thế của Gioan,

 và đã hết lời ca ngợi ông trước mặt dân chúng.

 Gioan đã gây nên một phong trào rộng lớn nhằm canh tân.

 Ông sinh ra một cách lạ lùng và sống cũng lạ lùng.

 Hoang địa là nơi ông chọn để sống một mình và cất tiếng gọi
sám hối.

 Tiếng gọi này thu hút đến nỗi người ta kéo nhau đến gặp ông.

“Anh em đi xem gì trong hoang địa ?”

Câu hỏi này được Đức Giêsu nhắc đến ba lần (cc. 24-26).

 Gioan hẳn không phải là một cây sậy dễ uốn mình theo mọi
chiều gió.

 Nếu thế thì ông đã chẳng bị bắt và tống ngục.

 Gioan cũng không phải là người ăn mặc sang trọng trong cung.

 Ông sống khổ hạnh cả về ăn lẫn mặc (Lc 1, 15; 7, 33).

 Nếu hoang địa lôi kéo bao đoàn người háo hức đổ về

 thì chỉ vì người ta muốn tìm gặp một vị ngôn sứ.

 Dân chúng tin Gioan là vị ngôn sứ mà họ chờ đợi đã lâu.

 Họ mong được nghe Thiên Chúa nói sau thời gian dài thinh
lặng.

 

Đức Giêsu khẳng định Gioan còn lớn hơn một ngôn sứ nữa (c.26),

 bởi lẽ ông chính là người đi trước dọn đường cho Ngài (c.
27).

 Ông thuộc về một thời đại đã qua, nhưng ông giới thiệu về
thời đại mới.

 Ông là ngôn sứ cao trọng hơn các ngôn sứ của Cựu Ước

 vì ông trực tiếp chỉ cho mọi người thấy Đấng Cứu độ.

Dọn đường cho Chúa Giêsu đến là việc chúng ta vẫn phải làm.

 Ngài vẫn cần những Gioan mới để mở đường cho Ngài vào,

 để trở thành nhịp cầu cho con người thế kỷ 21 gặp và tin.

 Chúng ta không thể mặc áo lông lạc đà hay ăn châu chấu.

 Chúng ta cũng không vào hoang địa để sống độc thân.

 Nhưng lối sống của chúng ta phải khiến người đương thời

 đặt những câu hỏi về Đức Giêsu, về vĩnh cửu, về ý nghĩa cuộc
sống.

 Chấp nhận làm người dọn đường cũng phải chấp nhận thất bại.

 Những người bình dân và tội nhân đã tin vào sứ điệp của
Gioan (c. 29),

 còn những người trí tuệ hơn lại khước từ, không chịu phép
rửa (c. 30).

 Khước từ Gioan là khước từ ý định cứu độ của Thiên Chúa qua
Đức Giêsu.

 

Kitô hữu chúng ta được diễm phúc hơn Gioan

 vì được thuộc về Nước Thiên Chúa do Đức Kitô khai mở (c.
28).

 Chúng ta đang được hưởng những ân phúc mà Gioan chưa được hưởng.

 Gioan chỉ cho dân tộc mình thấy Đấng Cứu Độ,

 còn chúng ta được sống tình thân với Đấng Cứu Độ và nên một
với Ngài.

 Kitô hữu cũng phải chấp nhận sống trong một thứ hoang địa
khắc khổ nào đó,

 để tiếng kêu của mình dễ được con người hôm nay nghe hơn.

 

Cầu Nguyện

 

 Lạy Chúa Giêsu

Xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ,

 Nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói,

 Dễ thấy Chúa hiện diện

 Và hoạt động trong đời con.

 

Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa,

 Xin cho con đừng trở nên cứng cỏi,

 Khép kín và nghi ngờ.

 

Xin dạy con sự hiền hậu

 Để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân.

 

Xin dạy con sự khiêm nhu

 Để con dám buông đời con cho Chúa.

 

Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm,

 Vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài,

Hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau. Amen.

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao
Siêu, S.J