(05.12.2021 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng, Năm C)

john_the_baptist_prepares_the_way.jpg

Lời Chúa: Lc 3,1-6

1 Năm thứ mười lăm dưới
triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê
làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và
Trakhonít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, 
2 Khanna và Caiphai làm thượng tế, có lời
Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là ông Gioan trong hoang địa. 
3 Ông liền đi khắp vùng
ven sông Giođan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để
được ơn tha tội, 
4 như
có lời chép trong sách sứ Isaia rằng:

“Có tiếng người hô trong hoang
địa: hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 
5 Mọi thung lũng, phải
lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay,
đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 
6 Rồi
hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.


Suy Niệm

 

Ðôi khi trong cuộc sống,
chúng ta muốn
tự định nghĩa về mình.

Chúng ta tự hỏi
mình là ai.

Ðây là một câu
hỏi quan trọng và cần thiết.

Gioan Tẩy Giả
cũng đã đặt cho mình câu hỏi tương tự.

Nhiều người
nghĩ rằng ông là đấng Mêsia, là Êlia…

Còn ông, ông
biết rõ ông là ai.

Gioan không
đánh lừa mình hay đánh lừa người khác.

Ông tự định
nghĩa: “Tôi là tiếng kêu trong sa mạc.

Hãy dọn đường
cho Chúa đến” (Ga 1, 23).

 

Cả cuộc đời Gioan là một tiếng kêu.
Tiếng kêu ấy đã
vang lên từ khi ông được thụ thai,

một cuộc thụ
thai lạ lùng khi cha mẹ ông đã luống tuổi.

Tiếng kêu ấy rõ
dần qua cuộc sống đặc biệt của ông:

nơi hoang địa,
mặc áo lông thú,

ăn châu chấu và
mật ong rừng.

Tiếng kêu ấy
vang động khắp vùng ven sông Giođan.

Một tiếng kêu
khẩn thiết: hãy sám hối.

Một tiếng kêu
cấp bách: hãy dọn đường cho Chúa đến.

Tiếng kêu cuối
cùng của Gioan đã đưa ông đến cái chết:

“Vua không được
phép lấy bà ấy làm vợ” (Mt 14,4).

 

Gioan hấp dẫn vì ông sống điều ông giảng:
ông sống khổ
hạnh và mời gọi người ta sám hối.

Gioan mãi mãi
hấp dẫn vì ông không bao giờ tìm mình.

Ông sống vai
trò của người mở đường,

người giới
thiệu cho Ðấng đến sau ông

nhưng lại quyền
thế hơn ông.

Ông vui mừng tự
xóa mình đi để Ðức Giêsu được nổi bật.

Chính vì thế mà
ông trở nên cao trọng.

Con người chỉ
cao trọng khi sống cho Thiên Chúa.

 

Mỗi lần mùa Vọng trở về,
chúng ta có dịp
gặp lại Gioan, người dọn đường.

Chúa Giêsu hôm
nay vẫn cần những Gioan Tiền Hô mới

biết tiếng kêu
thức tỉnh nhân loại,

biết dạy cho họ
chờ đợi và nhận ra ơn cứu độ đã đến.

Dọn đường là
lội ngược dòng,

là chấp nhận bị
khai trừ, bị từ chối.

Gioan đã dọn
đường bằng cả cuộc đời

để cuộc hôn
nhân giữa Chúa Kitô và nhân loại thành tựu.

Hội Thánh vẫn
cần những người dám sống điều mình nói,

và dám nói điều
mình sống.

 

Cầu Nguyện

 

Lạy Chúa,
khi đến với Chúa
con tháo bỏ đôi giày: những
tham vọng của con

con cởi bỏ đồng hồ: thời khóa
biểu của con,

con đóng lại bút viết: các
quan điểm của con,

con bỏ xuống chìa khóa: sự an
toàn của con,

để con được ở một mình với
Ngài,

lạy Thiên Chúa duy nhất và
chân thật.

 

Sau khi được ở với Ngài,
con sẽ xỏ giày vào
để đi theo đường của Chúa,
con sẽ đeo đồng hồ
để sống trong thời gian của
Chúa,

con sẽ đeo kính vào
để nhìn thế giới của Chúa,
con sẽ mở bút ra
để viết những tư tưởng của
Chúa,

con sẽ cầm chìa khóa lên
để mở những cánh cửa của Chúa. 

Graham Kings

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.