(Suy niệm Lời Chúa ngày thứ 4 sau CN 25 TNB)

LC_9_1-6.jpg

Đọc lại các bài đọc của ngày thứ 4 sau
Chúa nhật 25 thường niên năm B hôm nay, chúng ta rút ra được một số ý tưởng nhằm
giúp chúng ta sống chứng nhân Tin mừng cách hiệu quả.

Nhận ra tội lỗi hay bất xứng của mình

Tác giả sách Esdra đã biết
nhận ra do tội lỗi của mình, của dân tộc: là quay lưng với Thiên Chúa và chạy
theo các tà thần, là cứng đầu cứng cổ không chịu lắng nghe tiếng Chúa ngang qua
các ngôn sứ, vì thế, mà dân tộc Is-ra-en đã phải lưu đày. Tuy nhiên, Thiên Chúa
nóng giận trong giây lát nhưng yêu thương suốt cả cuộc đời. Ngài yêu thương
ngay cả khi con người sống trong tình trạng tội lỗi, đó cũng là ý định của
Thiên Chúa rằng là muốn cứu độ tất cả mọi mà không muốn kẻ gian ác phải chết.
Cho nên, trong cái hoạ có cái phúc, trong lúc bị lưu đày, Thiên Chúa đã thúc dục
và lôi kéo một vị vua dân ngoại là Ti-rô biết nghe theo tiếng của Chúa và đã
tha cho dân Is-ra-en thoát khỏi cảnh lưu đày, không những vậy, ông còn cho mọi
của cải đầy đủ để dân về lại Giu-đa để xây dựng Đền thờ. Một sự quan phòng tuyệt
vời của Thiên Chúa đối với con người. Người thương ai thì Người cho roi cho vọt
nhưng qua đó, Người sửa dạy và tiếp tục yêu thương cũng như cứu chữa con người
dẫu con người bất xứng.

Hành trang ra đi loan báo
Tin mừng

Hôm nay Tin mừng Luca cho
chúng ta bối cảnh Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai ra đi rao giảng Tin mừng và chữa
lành cho mọi người. Hành trang mà Đức Giê-su mong muốn các ông là không mang gì
đi đường, không mang gậy, không mang bao bị, không mang lương thực, tiền bạc và
không mặc hai áo. Tại sao vậy? Vì lúc bấy giờ đâu phải có phương tiện như thời
hiện đại, việc đi bộ là chính. Mà đi bộ càng gọn gàng, càng nhẹ nhàng bao nhiêu
thì đi càng nhanh và không bị vướng vấn và cồng kềnh. Như một sự siêu thoát đối
với các nhà truyền giáo mà Đức Giê-su mong muốn. Là không lệ thuộc vào của cải
vật chất vì thợ đáng được trả công. Là dễ dàng nhằm chủ đích về Tin mừng và gặp
gỡ tha nhân hơn là chỉ tập trung và ‘chỉ mũi’ vào của cải và tiện nghi. Là
không chạy theo tiền bạc nhưng hơn hết là rao giảng Tin mừng lúc thuận tiện
cũng như lúc không thuận tiện.

Nội dung ra đi loan báo Tin
mừng

Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai
và ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ quỷ và chữa bệnh tật. Việc mà
Đức Giê-su mong muốn nơi người loan báo Tin mừng là rao giảng về Lời, giới thiệu
về Đức Giê-su và kể chuyện Đức Giê-su cho người khác, nhất là cho những ai chưa
đón nhận niềm tin công giáo trong mọi nơi và mọi lúc. Làm sao khi gặp gỡ và tiếp
cận những người đồng bào chưa cùng niềm tin là chúng ta không được bỏ cơ hội
nói về Chúa Giê-su, về Tin mừng cho họ ngay. Ví dụ sau 15 phút nói chuyện với họ
mà chúng ta chưa nói về Chúa Giê-su là chúng ta đang thất bại và có lỗi. Đứng
là ‘khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng’. Hãy để tình yêu Đức Ki-tô
thúc bách chúng ta lên đường trong mọi môi trường. Hãy chớp lấy thời cơ, hãy tận
dụng thời gian để rao giảng Tin vui, Tin mừng cho mọi người. Điều thứ đến là
rao giảng Tin mừng ngang qua việc chữa lành bệnh tật: có thể chúng ta là những
y bác sĩ đang làm việc tại nhà thuốc, tại bệnh viện công hay tư, chúng ta không
đơn thuần chỉ chữa bệnh về thể lý, nhưng điều tiên quyết và quan trọng là chữa
bệnh tâm linh, cõi lòng cho họ. Hãy cùng họ đọc câu: “ Lạy Chúa Giê-su là lương
y đầy quyền năng, xin cứu chữa hồn xác con”. Hãy chữa lành người khác khi họ buồn.
Hãy thông chia niềm vui với họ khi họ có sự kiện vui. Người loan báo Tin mừng
là người biết “vui với người vui, khóc với người khóc”. Hãy biết an ủi và sẻ
chia những mất mát của người khác, đó cũng là cách chữa lành của người loan báo
Tin mừng.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa cũng
sai chúng con đi giảng đạo như các Tông đồ xưa. Xin cho chúng con biết nhận ra
những bất toàn và yếu đuối để chúng con biết đặt niềm tin tưởng và phó thác cho
sự quan phòng của Chúa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con can đảm, hăng say
và sẵn sàng ra đi để rao giảng Tin mừng cho mọi người bằng lời nói cũng như bằng
đời sống của chúng con. Amen.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng
Phương