28 23 Đ Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên. THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ, lễ kính. Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ. Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt, Linh mục (U1798), Tử đạo. Có thể cử hành lễ an táng. (Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.)

simon-jude.jpg

Hôm nay Giáo Hội
cho chúng ta mừng kính hai thánh Simon và Giuđa Tông Đồ. Chúng ta không có được
những tài liệu lịch sử chính xác khách quan về các ngài. Việc các ngài được mừng
kính cùng một ngày là vì có sự trùng hợp giữa các ngài về cuộc đời truyền giáo
cũng như khi tuyên xưng đức tin.

Thánh Simon được
gọi là Simon người Ca-na, hay Simon Nhiệt Thành có họ hàng với Chúa Giêsu.

Thánh Giuđa, có
biệt danh là Tađêô, con của Giacôbê, là cháu của Đức Mẹ và thánh cả Giuse, và
là bà con của Chúa Giêsu. Ngài là anh của thánh tông đồ Giacôbê hậu. Cha của ngài
là ông Clêôpha, và mẹ của ngài cũng có tên là Maria. Bà này đã đứng dưới chân
thập giá Chúa Giêsu lúc Chúa chịu chết, rồi sau đó đã ra mồ để xức xác Chúa bằng
dầu thơm.

Theo Thánh Truyền
thì hai ngài đi giảng Tin Mừng ở hai nơi khác nhau. Thánh Simon giảng tại Ai Cập,
còn thánh Giuđa tại Mésopotami-a. Sau khi đã thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp,
thì hai ngài như được ơn Chúa thôi thúc để cùng nhau đi sang Ba Tư. Chính tại
nơi đây, hai ngài đã đem Tin Mừng tới và cũng chính tại nơi đây mà các ngài được
diễm phúc lãnh nhận cái chết để tôn vinh Ðức Kitô như các anh em tông đồ khác.

Truyền thuyết kể
lại khi đến thành Suamyr một trung tâm lớn của Ba Tư, hai thánh tông đồ Giuđa
và Simon đã đến trọ nơi nhà ông Semme, đồ đệ của các ngài. Ngay sáng sớm hôm
sau, các tư tế ngoại giáo của thành phố, bị thấm nhiễm độc dược của Zaroes và
Arfexat, đã hô hào dân chúng đến bao vây nhà ông Semme. Họ gào thét:

– Hỡi ông Semme,
hãy giao nộp hai kẻ thù các thần linh cho chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ đốt
cháy nhà ông!

Nghe lời dọa nạt
độc dữ ấy, hai Thánh Tông Đồ Giuđa và Simon đã quyết định tự nộp mình. Họ buộc
các ngài phải thờ lạy các thần linh ngoại giáo. Dĩ nhiên các ngài từ chối. Họ
tàn nhẫn đánh đập các ngài. Giữa máu đào, trong giây phút linh thiêng cuối đời,
Thánh Giuđa còn lấy chút nghị lực cuối cùng, nhìn thẳng vào thánh Simon và nói:

– Hiền huynh dấu
ái, tôi trông thấy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ngài gọi chúng ta về với Ngài!

  Simon – Tông đồ nhiệt thành:

– Ông là người
Ca-na-an.

– Thánh Mác-cô gọi
là Simon Nhiệt Thành, Thánh Luca gọi là Simon thuộc nhóm Quá Khích. Lý do vì
ông thuộc một đảng phái chính trị: Họ là những người ái quốc cuồng nhiệt, họ là
một nhóm người Do-thái tin tưởng ở sự độc lập của Ít-ra-en và không hợp tác với
Rô-ma.

– Chúng ta không
biết ông theo Chúa trong hoàn cảnh nào. Có giả thuyết cho rằng ông tin Chúa là
Đấng Thiên Sai, là Đấng đến giải phóng dân Ít-ra-en, Đấng sẽ đem độc lập đến
cho dân tộc Do-thái.

– Chúa Ki-tô phục
sinh đã thay đổi suy nghĩ của ông và dùng “sự nhiệt thành” của ông để mở rộng
Nước Trời cho mọi người.

– Giả thuyết cho
rằng Si-môn đã chịu chết trên thập giá. Chỉ có thể mô tả ông: một người quả quyết,
hăng say, dám nghĩ, dám làm, một người nóng bỏng nhất trong các Tông Đồ.

Giu-đa Ta-đê-ô –
Tông đồ trung kiên:

– Ông được Phúc
Âm nhắc đến chỉ một lần duy nhất: Trong phòng Tiệc Ly, sau bữa ăn, ông đã hỏi Đức
Giêsu: “Bấy giờ, Giu-đa, không phải Ít-ca-ri-ốt, hỏi Người: “Thưa Thầy,
làm sao Thầy lại chỉ tỏ mình ra cho chúng con, mà lại không tỏ ra cho thế gian
?” (Ga 12, 22).

– Ông được kể như
một Tông đồ trung thành với Chúa suốt 3 năm đi rao giảng. Sự trung kiên ấy càng
mạnh mẽ hơn khi Chúa xác quyết: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy, và
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy…”

– Tân Ước nói nhiều
về lòng trung tín và bền đỗ, đây là điểm chính yếu trong Thư của Giu-đa.

– Giu-đa đã trung
tín đến cùng, Giu-đa rao giảng về Chúa đến cùng, Giu-đa rao giảng Lời Chúa hết
sức nhiệt tình… Về cuối đời, ông rao giảng ở vùng Odessa, Arménia và Persia.
Truyền thống cho rằng ông tử đạo ở Persia.

Chúa Giêsu đã chọn
các môn đệ của Ngài theo những tiêu chuẩn bất ngờ nhất. Mười hai Tông đồ được
Ngài chọn làm cộng sự viên thân tín nhất và đặt làm cột trụ Giáo Hội, không phải
là bậc tài ba xuất sắc, cũng không phải là thành phần ưu tú thuộc giai cấp thượng
lưu trong xã hội; trái lại họ chỉ là những dân chài quê mùa dốt nát miền
Galilê; có người xuất thân từ hàng ngũ thu thuế tức là hạng người thường bị
khinh bỉ.

Thánh Luca đã ghi
lại một chi tiết rất ý nghĩa trong việc lựa chọn của Chúa Giêsu: Ngài đã cầu
nguyện suốt đêm. Không ai biết rõ nội dung, nhưng sự liên kết với Thiên Chúa
trong cầu nguyện và việc chọn lựa cho thấy tính cách nhưng không của ơn gọi:
Thiên Chúa muốn gọi ai tùy Ngài và sự lựa chọn đúng không dựa vào tài đức của
con người. Chúa Giêsu đã cầu nguyện, bởi vì Ngài biết rằng tự sức riêng, con
người không thể làm được gì. Phêrô đã cảm nghiệm thế nào là sức riêng của con
người khi ông chối Chúa ba lần; sự đào thoát của các môn đệ trong những giờ
phút nguy ngập nhất của cuộc đời Chúa, và nhất là sự phản bội của Yuđa, là bằng
chứng hùng hồn nhất của sức riêng con người. Bỏ mặc một mình, con người chỉ
chìm sâu trong vũng lầy của yếu đuối và phản bội.

Từ mười hai người
dân chài thất học, Chúa Giêsu đã xây dựng Giáo Hội của Ngài. Nền tảng của một
Giáo Hội không phải là sức riêng của con người, mà là sức mạnh của Ðấng đã hứa:
“Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chính sự hiện diện
sinh động và ơn thánh của Ngài mới có thể làm cho Giáo Hội ấy đứng vững đến độ
sức mạnh của hỏa ngục không làm lay chuyển nổi. Thánh Phaolô, người đã từng là
kẻ thù số một của Giáo Hội cũng đã bất thần được Chúa Giêsu chọn làm Tông đồ
cho dân ngoại. Ngài luôn luôn cảm nhận được sức mạnh của ơn Chúa: “Tôi sống,
nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi”, hoặc
“Nếu phải vinh quang, thì tôi chỉ vinh quang về những yếu đuối của tôi mà
thôi, vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh”.

Tất cả những chọn
lựa của Thiên Chúa đều bất ngờ, nghĩa là vượt lên trên những tiêu chuẩn chọn lựa
thông thường của con người. Từ Abraham qua Môsê, đến các ngôn sứ và Ðavít, tất
cả đều được chọn lựa không phải vì tài năng đức độ riêng của họ: Môsê chỉ là một
người ăn nói ngọng nghịu; Ðavít là cậu bé kém cỏi nhất trong số anh em mình,
Yêrêmia, Isaia đều nhận ra nỗi bất lực yếu hèn của mình khi được Thiên Chúa chọn
làm ngôn sứ.

Tiếp tục đường lối
của Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng đã chọn các môn đệ của Ngài theo những tiêu chuẩn
bất ngờ nhất. Mười hai Tông đồ được Ngài chọn làm cộng sự viên thân tín nhất và
đặt làm cột trụ Giáo Hội, không phải là bậc tài ba xuất sắc, cũng không phải là
thành phần ưu tú thuộc giai cấp thượng lưu trong xã hội; trái lại họ chỉ là những
dân chài quê mùa dốt nát miền Galilê; có người xuất thân từ hàng ngũ thu thuế tức
là hạng người thường bị khinh bỉ.

Suy niệm về việc
Chúa Giêsu tuyển chọn mười hai Tông đồ của Ngài, chúng ta được mời gọi nhận ra
thân phận yếu đuối bất toàn của chúng ta, đồng thời nói lên niềm tín thác của
chúng ta vào tình yêu của Ngài. Chỉ có một sức mạnh duy nhất để chúng ta nương
tựa vào, đó là sức mạnh của ơn Chúa. Với niềm xác tín đó, thì dù phải trải qua
lao đao thử thách, chúng ta vẫn luôn hy vọng rằng tình yêu của Chúa sẽ mang lại
những điều thiện hảo cho chúng ta.

Huệ Minh